Ekonomi, Köpa & sälja hus

Anticimex medgav vårdslöshet vid överlåtelsebesiktning

Allmänna reklamationsnämnden har fattat beslut i ett ärende där en konsument kräver 160 000 kr i ersättning av Anticimex respektive If Skadeförsäkring, för en dåligt utförd överlåtelsebesiktning.

En konsument anlitade Anticimex den 14 maj 2014 för en överlåtelsebesiktning i samband med ett fastighetsköp. En kort tid efter att hon flyttat in upptäckte hon en skada på garaget som borde ha uppmärksammats vid besiktningen. Hon tog in offerter för att åtgärda felen och det visade sig att de viktigaste bristerna kostar 160 000 kr att åtgärda. Hon ställde därför krav mot såväl If Skadeförsäkring som Anticimex.

If Skadeförsäkring motsätter sig kravet eftersom bolaget inte har utfört besiktningen och det inte föreligger direktkravsrätt.

Anticimex medger att man har förfarit vårdslöst vid besiktningen och medger att betala konsumenten 80 000 kr i ersättning eftersom besiktningsmannen inte upptäckte:

  • Golvet lutar och behöver spacklas upp ca sju cm.
  • Det behövs nya anläggningsjärn under porten pga dålig anslutning mot golv.
  • Regnvatten läcker in genom porten, därför behöver de yttre vinkeljärnen sänkas.
  • Syllen behöver bytas på höger sida sett från garagedörren.

Mer vill man inte betala eftersom det finns några brister som besiktningsmannen upptäckte trots allt.

Konsumenten själv ansåg dock att hon borde fått ersättning för att åtgärda samtliga fel, dvs 160 000 kr och anmälde If Skadeförsäkring och Anticimex till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN har nu fattat beslut där det framgår att det är Anticimex och inte If Skadeförsäkring som har utfört besiktningen och därför kan konsumenten inte kräva något av försäkringsbolaget. Anticimex har medgett att man är skadeståndsskyldig och har åtagit sig att betala 80 000 kr. ARN anser dock att konsumenten är skäligen tillgodosedd i och med detta och avslår vidare krav.