Juridik i bygg­processen

Ansvaret för arbetsmiljön läggs på entreprenören

Ansvaret för arbetsmiljön läggs på entreprenören

Från den 1 januari 2009 övergår ansvaret för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen automatiskt till den entreprenör du anlitar.

Fram till och med december 2008 var byggherren ansvarig för att upprätta en arbetsmiljöplan för byggprojektet. Många har haft svårt att ta till sig de gamla reglerna och har tagit för givet att det är entreprenören man anlitat som har haft ansvaret för att byggnadsarbetarna inte skadas.

Du kanske minns att den före detta statsministern Göran Persson hamnade i blåsväder eftersom han undlåtit att upprätta en arbetsmiljöplan vid sitt husbygge. Göran Persson var inte ensam om detta.

Som ett led i att anpassa EU:s byggplatsdirektiv till svensk lag flyttas från den 1 januari 2009 arbetsmiljöansvaret per automatik över till entreprenören när han anlitas. De nya reglerna gäller även för byggprojekt som påbörjats före årsskiftet.

(Källa: Byggnadsarbetaren)