Ekonomi

Analys: GDS-marknaden har nått sin topp

Vi kommer att köpa mindre mängder byggmaterial framöver om vi får tro experterna.

Det blir färre hushåll som renoverar under 2018-2019 enligt Industrifakta.

Det blir färre hushåll som renoverar under 2018-2019 enligt Industrifakta. Foto: Byggahus.se.

Gör det själv-marknaden tros nå sin peak i år. Ökningen på byggmaterialvärdet ligger på blygsamma 1 procent efter flera år av kraftig tillväxt enligt siffror från analysföretaget Industrifakta.

- Gds-marknaden har haft en positiv utveckling under de senaste fem åren tack vare stigande huspriser, låga räntenivåer, växande sysselsättning och ett stort intresse för renoveringar. Nu märker man att omsättningen på småhus bromsar in och samtidigt väntas prisökningarna också tappa fart, säger Jens Linderoth på Industrifakta.

Deras analys är att byggmaterialmarknaden kommer att svalna av under 2018-2019. Att hushållen kommer att vara mer försiktiga när det kommer till investeringar i underhåll och renoveringar.

- Även om vi inte tror att räntorna kommer att sticka iväg de närmaste åren, är trenden stigande och förmodligen kommer småhusägarnas ekonomi att stramas åt genom minskade ränteavdrag och ökade amorteringskrav. Med restriktivare banker, minskar också möjligheten för många hushåll att göra mer kapitalkrävande åtgärder, säger Jens Linderoth.