Spår minskat bostadsbyggande

Byggs färre bostäder i år.

Byggs färre bostäder i år. Foto: Navet Analytics

En färsk rapport prognostiserar 20 procent minskning för bostadsbyggandet.

Bostadsbyggandet minskar, enligt en analys som Navet Analytics låtit genomföra. Deras siffror visar att antalet bygglov minskar, och man spår utifrån detta en nedgång på 20 procent för bostadsbyggandet som helhet 2020-2021. Vidare ser man ytterligare 10-12 procent nedgång de kommande två åren.

Siffrorna man har jämfört är årets första fem månader med samma period förra året.

Även kommunernas bostadsmarknadsenkät till Boverket visar på minskad aktivitet.

- Men det är viktigt att komma ihåg att vi kommer från höga nivåer och att årets volym väntas ligga kring 2014 års nivå, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics.