Juridik

30 000 kronor i ersättning för fel i badrumsrenoveringen

En badrumsentreprenör vägrade åtgärda fel för att de inte kunnat närvara vid besiktningen.

Felaktigheter i ett badrum har lett till en olösbar konflikt mellan en badrumsentreprenör och en husägare i Sävedalen. Badrummet ska bland annat ha ojämna vägg-, golv- och takvinklar samt ojämna fogar, dessutom ska ett fönsterfoder vara trasigt.

Nu beslutar Allmänna Reklamationsnämnden att husägaren har rätten på sin sida. De fem fel som inte åtgärdats har undersökts och konstaterats av en oberoende besiktningsman, och husägaren har därför rätt till ersättning om 25 000 kronor för avhjälpande samt 3 500 kronor för besiktningen.

Badrumsentreprenören, som redan varit på plats två gånger tidigare och åtgärdat fel men som sedan inte dök upp för att justera de fem sista byggmissarna, motsatte sig husägarens krav eftersom de inte haft möjlighet att närvara under besiktningen. Argumentet löd: I och med att bolaget inte fick närvara vid besiktningen har den utförts på ett partiskt sätt. Besiktningsprotokollet tar upp punkter som ligger utanför offerten. Husägaren måste beställa en ny besiktning då bolaget har rätt att närvara. Bolaget tillämpar alltid sin rätt att avhjälpa fel om sådana uppstår."

Men Allmänna Reklamationsnämnden håller inte med i det resonemanget.

- Något krav på att entreprenören ska vara närvarande vid en besiktning finns inte och i förevarande fall framgår dessutom av utredningen att bolaget var kallat till besiktningen, skriver ARN i sin utredning.

Deras beslut blir därför att gå på husägarens linje. Det blir heller inte tal om något backjobb eftersom entreprenören redan haft chanser att åtgärda felen, men valt att inte ta dem. Husägaren ska därför ersättas med 28 500 kronor.