Ebba Busch har kommenterat sitt konfliktfyllda husköp

Ebba Busch köpte huset sensommaren 2020 men har hamnat i konflikt med säljaren som ångrar försäljningen.

Ebba Busch köpte huset sensommaren 2020 men har hamnat i konflikt med säljaren som ångrar försäljningen. Foto: Frankie Fouganthin

Partiledaren har gjort ett långt inlägg om sin syn på husköpet och även anlitat två experter som menar på att mannen var förmögen att fatta beslut vid försäljningen.

Hustvisten mellan en äldre man i Uppsala och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har lett till att Ebba Busch nu kallar in två experter som ska vittna om att mannen var vid sina sinnens fulla bruk vid försäljningstillfället. Hon har låtit experterna granska de psykologiska utredningar som gjorts på mannen, och menar på att de stödjer hennes bild av att han visste vad han gjorde.

Husförsäljningen har kantats av konflikter. Mannen ska ha varit positiv till försäljningen initialt och även ha skrivit under kontraktet, men ett par dagar senare ångrar han sig. Enligt mannen var han förvirrad och förstod inte att han sålde bostaden. Enligt Ebba Busch är det någon i mannens närhet som vill åt huset och därför drar i trådarna och som gjort så att mannen ändrat sig.

I ett inlägg på Facebook kommenterar hon konflikten. Där beskriver hon hur de från början var överens, och att mannen besökte tomten när de började rensa upp sly och var positiv till att huset nu skulle tas omhand. Men att hon sedan fick ett brev undertecknat av mannen, men skrivet av någon annan, där han ångrade försäljningen. Hon beskriver även hur hon blivit hotad över telefon av denna person som hon misstänker har egna intressen i huset, och hur denna anlitar ett ombud med tvivelaktig bakgrund.

”En av de personer som har synpunkter på Esbjörns försäljning, vi kan kalla henne Y, har kontakt med en jurist och han anlitas under hösten. Han arbetar inte under titeln advokat, han är tidigare i hovrätt dömd till fängelse för sexuella övergrepp på minderårig. Han har engagerat sig i flera fall med misstänkta våldtäktsmän och även i fallet runt Julian Assange. Han nolltaxerade senast kända beskattningsår”, skriver Ebba Busch.

Den här personen nämns sedan flera gånger i inlägget och det mynnar ut i att mannens juridiska ombud hävdar att han ej är kapabel att ta egna beslut. Som bevis för detta har man en psykologisk utvärdering. Det är denna som Ebba Busch nu anlitat experter att granska.

Experterna är Jan Marcusson, överläkare och professor i geriatrik vid Linköpings universitetssjukhus, och neuropsykolog Christian Oldenburg vid Danderyds Sjukhus. I en inlaga till tingsrätten skriver de att det inte finns belägg för påståendet att mannen är oförmögen att fatta egna beslut.

Parterna väntas mötas i tingsrätten i början av mars i form av muntlig förberedelse.