Ebba Busch får avslag på lagfartsansökan

Lantmäteriet har valt att avslå Ebba Busch ansökan om lagfart för den omtvistade fastigheten.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har en tid varit i tvist om en släktgård som hon köpt från en äldre man. Mannen har försökt att ångra försäljningen och menat på att han känt sig pressad att sälja, men partiledaren har motsatt sig detta och den 5 oktober skickade hon in ansökan om lagfart. Nu har Lantmäteriets besked kommit och de har beslutat att avslå ansökan.

I beslutet går att läsa att de behöver skicka in köpeavtalet som originalhandling, samt att säljarens namnteckning måste ha bevittnats av två personer. Eftersom den inte har gjort det måste hon nu få säljaren, som ju säger sig vara emot försäljningen, att skriva under igen.

Ebba Busch juridiska ombud vill inte kommentera situationen, utan säger att hon kommer att ta förhandlingen direkt med motpartens ombud.