Dyrare att reparera värmepumpen

Värmepump.

Värmepump. Foto: Musicman

På bara några år har kostnaden för att reparera värmepumpen ökat kraftigt - det finns för få tekniker.

Kostnaden för att reparera en trasig värmepump har stigit med i genomsnitt 54 procent på bara 3 års tid, visar färsk statistik från försäkringsbolaget Folksam. Trots att antalet skador har minskat, har därmed kostnaden för värmepumpsskadorna ökat.

Enligt försäkringsbolaget beror kostnadsökningen delvis på att reservdelar och köldmediet kostar mer idag, men också på att det finns för få tekniker.

–Vi skulle se ett stort värde av kvalitetssäkring för de värmepumpar som säljs. Det kan även bli en kostsam historia för den enskilde kunden om en värmepump går sönder mitt i vintern och man måste gå över till ren eldrift under en längre period då det är brist på tekniker, säger skadeförebyggare Erik Arvidsson.

Lösningen med ett oberoende kontrollorgan för kvalitetssäkring finns redan på plats i andra länder, men saknas i dagsläget i Sverige.

Några vanliga skador på värmepumpar uppges vara trasig växelventil, trasigt kretskort samt skador i värmepumpens kylkrets.