Styrräntan höjs igen

Dagens höjning av styrräntan väntas inte bli den sista.

Riksbanken meddelar idag att man höjer styrräntan med 0,75 procentenheter. Det innebär att den från och med 30 november ligger på 2,5 procent. Målet med höjningen är att stävja den höga inflationen.

I oktober låg KPIF-inflationen på 9,3 procent. Bortser man från elpriserna är denna siffra fortfarande oväntat hög.

- Risken för att dagens höga inflation biter sig fast är fortfarande stor och det är av största vikt att penningpolitiken verkar för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras runt målet på 2 procent inom rimlig tid, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

I början av nästa år väntas ytterligare en höjning och en styrränta på strax under 3 procent.

Prognos för styrräntan*
  2022 kv 3 2022 kv 4 2023 kv 4 2024 kv 4 2025 kv 4
Styrränta 0,83 (0,82) 2,00 (1,90) 2,84 (2,53) 2,84 (2,44) 2,84