Det fuskas allt mer med bostadsbidraget

Ny statistik visar att allt fler fuskar med bostadsbidraget.

390 personer anmäldes för fusk med bostadsbidraget förra året. 2018 var samma siffra strax under 300 personer, vilket innebär att det skett en relativt kraftig ökning.

Fuskandet 2019 uppgick till totalt 35 miljoner kronor. 

Ökningen har pågått sedan 2014. Både antalet polisanmälningar om fusk och summorna som krävs tillbaka ökar. En orsak till detta är att myndigheter såsom Skatteverket, Migrationsverket och Försäkringskassan har fått ett förbättrat och fördjupat samarbete.

Mycket information kommer också till myndigheterna via tips från allmänheten.
 

År

Avslutade utredningar

Antal åtgärder

Antal polisanmälan

Återkrav / Skadestånd

2014

3157

935

88

12 463 324 kr

2015

2949

853

66

14 019 845 kr

2016

2614

934

84

18 325 732 kr

2017

2327

787

109

18 398 356 kr

2018

2449

923

282

30 702 406 kr

2019

2464

767

390

34 809 801 kr