Så ska Cementa säkerställa fortsatt kalkbrytning

Cementproduktionen i Sverige är avhängig Cementa, och de har nu lämnat in ansökningar om nya tillstånd.

Anläggningen i Slite på Gotland.

Anläggningen i Slite på Gotland. Foto: Wikipedia

Cementa har, under en presskonferens idag, meddelat att de lämnat in en ansökan om akut brytningstillstånd för att få fortsätta att bryta kalk i Slite på Gotland, samt ansökt om ett kortare tillstånd på 3-5 år. De ska lämna in ytterligare en ansökan som avser ett längre tillstånd, då man ser att detta är centralt för att kunna säkra dricksvattentillgången på Gotland.

Domstolarna har tidigare underkänt Cementas konsekvensanalys av fortsatt brytning och därför nekat dem tillstånd. Regeringen har satt in en tillfällig lösning i form av en ändring i Miljöbalken som gör att nuvarande tillstånd förlängs åtta månader. Men den permanenta lösningen är att Cementa själva lyckas få tillstånd på plats.

Alternativet är att man börjar importera cement, vilket en ny rapport visar skulle öka Sveriges globala klimatavtryck.

Cementa uppger att de tittar på import av kalksten som ett alternativ till kalkbrytningen på Gotland. Helst ser man dock att tillstånden går igenom eftersom det är en mer hållbar lösning på sikt.

– Vi hoppas få besked redan under hösten hur man ser på detta. Svensk cementförsörjning är under de närmaste fem åren är beroende av ett pussel av olika lösningar. Dels en palett av juridiska processer men dels också en del praktiska initiativ. Långsiktigt tillstånd är helt centralt för att skapa trygghet hos våra kunder men också för att ge oss en god beredskap i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och Heidelberg Cement norra Europa.