Bytte fönster med vattenläckage som följd

Byggföretag satte in nya fönster men får nu betala ersättning till husägaren efter att montaget varit felaktigt.

En husägare och ett byggföretag har hamnat i konflikt efter att husägaren fått fuktproblem tre år efter att företaget monterat nya fönster. Husägarens parkettgolv har rest sig och hon har haft besiktningsföretag på plats för att härleda felet. 

Enligt husägaren visar besiktningen en rad fel, bland annat att smygbrädor och foderbrädor inte sluter an mot karm, att fönsterblecken är uppvikta mot smygbrädorna istället för bakom dem samt att företaget använt tryckimpregnerat virke - något som de bestämt motsätter sig. Enligt företaget var virket grundmålat. Man säger även att det var avtalat att husägaren skulle stå för fogning och målning och att eftersom denna inte gjort det så har felet uppstått.

Husägaren håller dock inte med. Enligt henne hade hon inte fått någon information om att hon skulle måla och foga själv. 

Företaget kom vid ett tillfälle ut till husägaren och skruvade in lösa fasadbrädor vid fönstret men efter en ny besiktning visade det sig fortfarande finnas en rad problem. Det finns exempelvis glipor i alla anslutningar som släpper in regnvatten i luftspalten mellan fasadpanelen och underliggande material.

Husägaren lyckades inte komma överens med företaget och gick då till Allmänna Reklamationsnämnden.

Eftersom byggföretaget inte invänder mot själva besiktningsprotokollet anser Allmänna Reklamationsnämnden detta styrkt. Därmed beslutar de att tjänsten inte är fackmässigt utförd.

- Kungsbo Bygg har inte kallats till besiktningarna men har inte anfört att det är något fel i dem. Nämnden anser därför att det inte finns skäl att ifrågasätta innehållet i dessa. Nämnden anser att en konsument skäligen bör kunna förutsätta att fönster fogas i samband med montering. NN har därmed haft fog att förutsätta att detta skulle ske. Hon har därmed bevisat fel i tjänsten. Kungsbo Bygg har inte bevisat, mot NN:s invändningar, att företaget erbjudit sig att avhjälpa felen och hon har därför rätt till ett prisavdrag, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Nämnden anser att 12 688 kronor är ett skäligt belopp för arbetet samt att företaget även ska stå för de 6 825 kronor som besiktningen kostat. Totalt ska Kungsbo Bygg rekommenderas att betala 19 513 kronor till husägaren.