Byggtakten oförändrad under första kvartalet

Påbörjade lägenheter 1999-2019.

Påbörjade lägenheter 1999-2019. Grafik: SCB.

Det byggs ungefär lika mycket nu som det gjordes förra året.

Byggandet under årets första kvartal fortsatte i samma takt som samma kvartal i fjol, detta visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån. Totalt påbörjades cirka 13 400 lägenheter, varav 11 150 i flerbostadshus och 2 250 i småhus.

Det innebär att det påbörjades färre småhus, men något fler flerbostadshus. Antalet småhus minskade med 700, medan det byggdes cirka 4 procent fler lägenheter i flerbostadshus.

Det tillkom också ytterligare 550 lägenheter genom ombyggnationer.

  Alla lägenheter
jan–mar
Därav småhus
jan–mar
Därav flerbostadshus
jan–mar
  2018 2019 2018 2019 2018 2019

Hela riket

13 665 12 394 2 947 2 081 10 718 10 313

Storstadsområdena

6 499 7 035 1 090 776 5 409 6 259

Stor-Stockholm

2 802 4 158 411 422 2 391 3 736

Stor-Göteborg

2 351 2 547 502 278 1 849 2 269

Stor-Malmö

1 346 330 177 76 1 169 254

Riket i övrigt

7 166 5 359 1 857 1 305 5 309 4 054

Stockholm

2 802 4 158 411 422 2 391 3 736

Uppsala

1 039 898 134 95 905 803

Södermanland

562 616 209 129 353 487

Östergötland

570 518 124 86 446 432

Jönköping

569 81 97 65 472 16

Kronoberg

271 208 88 45 183 163

Kalmar

175 412 81 43 94 369

Gotland

32 11 32 11 . .

Blekinge

41 202 27 25 14 177

Skåne

2 368 1 160 510 387 1 858 773

Halland

457 462 165 80 292 382

Västra Götaland

2 636 2 574 638 402 1 998 2 172

Värmland

78 267 46 35 32 232

Örebro

285 106 78 38 207 68

Västmanland

381 249 82 53 299 196

Dalarna

331 125 47 51 284 74

Gävleborg

339 60 46 28 293 32

Västernorrland

139 85 42 17 97 68

Jämtland

47 83 23 9 24 74

Västerbotten

251 74 34 22 217 52

Norrbotten

292 45 33 38 259 7