Kraftigt minskat husbyggande

Husbyggandet halverades under 2023, jämfört med året före.

Husbyggandet har minskat markant under det gångna året. Preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån visar att det påbörjades 6 600 småhus under 2023, vilket är en nedgång på 47 procent jämfört med 2022. Denna minskning är något mindre än den totala nedgången i påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, som sjönk med 49 procent till cirka 29 350 lägenheter.

Den totala minskningen berör både småhus och flerbostadshus, men det småhussektorn har drabbats hårt vilket även märkts av när det kommer till konkurser både bland småhustillverkare och byggfirmor.

Denna minskade byggtakt kan ha flera orsaker, inklusive ekonomiska faktorer såsom högre räntor och byggkostnader, vilket kan ha avskräckt från att påbörja nya projekt.

Trenden med minskat byggande är synlig över hela landet, men varierar något mellan olika platser i landet.

I storstadsområdena påbörjades endast 1 839 husbyggen under 2023, en tydlig minskning från de 3 706 hus som byggdes året före. Även i övriga delar av riket minskade småhustillväxten, från 8 862 påbörjade hus under 2022 till 4 132 stycken under 2023.

Siffrorna för 2023 är preliminära och uppräknade med 10 procent för nybyggnation, för att kompensera för eftersläpning i rapportering.

Antal påbörjade lägenheter under 2022 och 2023 efter region, Ej uppräknade siffror:

  Alla lägenheter Därav småhus Därav flerbostadshus
  2022 2023 2022 2023 2022 2023
Hela riket 57 033 26 585 12 568 5 971 44 465 20 614
Storstadsområdena 25 291 12 513 3 706 1 839 21 585 10 674
Stor-Stockholm 13 881 6 938 1 937 981 11 944 5 957
Stor-Göteborg 7 254 4 068 1 121 711 6 133 3 357
Stor-Malmö 4 156 1 507 648 147 3 508 1 360
Riket i övrigt 31 742 14 072 8 862 4 132 22 880 9 940
Stockholm 13 881 6 938 1 937 981 11 944 5 957
Uppsala 3 416 1 617 656 322 2 760 1 295
Södermanland 3 303 1 455 584 326 2 719 1 129
Östergötland 2 542 1 111 709 339 1 833 772
Jönköping 893 445 506 205 387 240
Kronoberg 1 558 487 208 112 1 350 375
Kalmar 932 344 373 184 559 160
Gotland 518 58 207 42 311 16
Blekinge 545 73 261 63 284 10
Skåne 6 965 2 637 1 697 584 5 268 2 053
Halland 2 074 1 078 790 389 1 284 689
Västra Götaland 9 907 5 175 2 174 1 202 7 733 3 973
Värmland 1 737 608 329 149 1 408 459
Örebro 1 350 902 369 231 981 671
Västmanland 1 752 603 314 149 1 438 454
Dalarna 1 487 615 361 202 1 126 413
Gävleborg 376 274 203 88 173 186
Västernorrland 442 165 138 34 304 131
Jämtland 501 211 212 131 289 80
Västerbotten 1 670 840 249 142 1 421 698
Norrbotten 1 184 949 291 96 893 853