Bygglovstvisten som pågått i 8 år

Brovägen i Nyhamnsläge.

Brovägen i Nyhamnsläge. Foto: Google maps

Långdragen bygglovstvist leder till JO-anmälan, kommunen säger att de inte kunnat välja mellan snabbt och korrekt.

Ett fritidshus i Nyhamnsläge har vållat huvudbry hos många under en väldigt lång period. Huset har fått bygglov och därefter gått upp i rätten två gånger om, med följden vid samtliga tillfällen att kommunen fått bakläxa. Tvisten har pågått i åtta år, men nu har en granne JO-anmält dem för långsam hantering.

Byggnadsnämnden försvarar sig med att den långa handläggningstiden är en följd av ett komplicerat ärende. De säger till Helsingborgs Dagblad att de inte kunnat välja mellan snabbt och korrekt. Samtidigt skriver de att ärendet inte varit vilande utan de har hela tiden arbetat aktivt. Som bevis informerar de bland annat om 40 dagboksanteckningar.

Besked kring huset ska komma i början av maj lovar byggnadsnämnden. 

Källa: Helsingborgs Dagblad