Byggfirma förstörde värmepanna men ville inte ta på sig ansvar

Byggfirma förstörde värmepanna men ville inte ta på sig ansvar

Foto: Google Maps.

Efter att en ny elcentral installerats dog värmepannan men företaget ville inte kännas vid att de var ansvariga.

En husägare i Partille fick sin värmepanna förstörd efter att ett byggföretag varit på plats och bland annat bytt elcentral. Enligt husägaren, och det företag hon tog dit för att felsöka och åtgärda värmepannan, berodde felet på ändrad fasordning i centralen. Detta gjorde att kompressorn gick baklänges och pannans funktion att hämta upp vatten blev trasig.

Byggföretaget ifrågasätter dock trovärdigheten i uppgifterna och har därför inte velat ersätta husägaren.

- Företaget tror att pumpen fungerade vid den tidpunkten. Generellt sett har sådana pumpar som i det här fallet en sava-motor. Företaget finner det anmärkningsvärt att man väljer att byta ut hela anordningen när endast pumpen går sönder. Företaget har aldrig haft liknande problem tidigare och ställer sig också frågande till varför NN inte kontaktade företaget direkt utan lät i stället ett annat företag åtgärda felet. Företaget har svårt att förlita sig på de uppgifter som NN har lämnat, skriver Bygg General Contractor i ett svar på den anmälan som husägaren gjort till Allmänna Reklamationsnämnden.

Efter att ha granskat alla inkomna uppgifter har Allmänna Reklamationsnämnden dock valt att besluta att företaget ska ersätta värmepannan hos husägaren, detta genom att betala ett skadestånd. Dels anser nämnden att det är bevisat att värmepannan stannade samma dag som företaget varit på plats. Dels ser de det som styrkt att husägaren försökt förmå företaget att komma ut och åtgärda felet innan hon slutligen anlitade ett annat företag.

Företaget rekommenderas således att betala skadeståndskravet på cirka 76 000 kronor.