Ekonomi

Det tror svenska folket om huspriserna

Det tror svenska folket om huspriserna

Hur tror du att huspriserna kommer att röra sig framöver? Tror du som alla andra? SKOP har undersökt hushållens förväntningar på bostadsmarknaden.

Några fler hushåll i Sverige tror att huspriserna kommer att ha stigit om ett år jämfört med hur många som trodde det i juni månad, totalt handlar det om en 1 procentenhet i förändring. Förväntansindex ligger nu på +21. I januari i år låg det på -5 för både hus- och bostadsrättspriser, fler trodde med andra ord på fallande priser men under året har den inställningen gradvis förändrats. Siffrorna ser likadana ut för bostadsrätter.

I Stockholms län avviker dock stabiliseringstrenden enligt SKOP. I somras började de skönja en allt mer negativ syn på bostadspriserna och den har hållt i sig även under september. I maj i år låg förväntansindex strax över +40, i juni hade det halkat ner till strax över +30. Nu ligger det istället strax under +30.

Skop förväntansindex september

När det kommer till rörlig eller bunden ränta är det något fler som föredrar förstnämnda. 52 procent vill ha rörlig medan 48 procent röstar för bunden.

Håller du med?