En studie av skillnader mellan småhusleverantörer

Hur ska man kunna jämföra olika husalternativ när de skiljer sig åt både vad gäller konstruktion, material och mängd arbete som ingår? Studenter vid KTH gjorde ett försök till jämförelse.

Många är vi som blir frustrerade när vi försöker jämföra olika alternativ till husbygge. Inte nog med att husen ser olika ut, de har också olika konstruktion, mängd isolering, fönster och köksinredning, allt erbjudet till olika priser.

Det här problemet upptäckte också Mari Sellin och Evelyn Fredling som läser till civilingenjörer inom lantmäteriprogrammet vid KTH, med inriktning på bygg- och fastighetsekonomi. De bestämde sig för att jämföra hustillverkare i sitt examensarbete som fick titeln ”Trähusleverantörer – En studie av skillnader mellan småhusleverantörer i Sverige”. I studien jämför de husföretag på ekonomiska mått samt hur de skiljer sig åt när det gäller ansvar, material och arbetsinsatser.

Den som står inför valet av småhusleverantör kan lära en hel del genom att läsa deras arbete. Här är några av slutsatserna som Mari och Evelyn har dragit av sin jämförelse:

 • Företag som erbjuder färdigdesignade hus (typhus) med möjlighet för kunden att göra förändringar, borde kunna ge ett förmånligare pris om inga förändringar görs.
 • När företagen erbjuder ett större ansvarstagande har de skäl till att ta ett högre pris för sina produkter och tjänster.
 • Företag som kan erbjuda kort byggtid minskar kundens kostnader för kreditivlånet, vilket borde eftersträvas av företagen.
 • De företag som levererar hus med tjockare isolering i de konstruktionsdelar som utgör klimatskal samt isolering i innerväggar och mellanbjälklag, har skäl att ta ett högre pris för sina hus.
 • Företag som levererar helt färdiga innerväggar, dvs där håltagning för installationer och rördragning ingår i företagets leveransåtaganden, har skäl till att ta ett högre pris för sina produkter och tjänster.
 • Skäl till högre pris har även de företag som erbjuder färdigmålad fasad samt de som erbjuder yttertak med tjockare tätskikt.
 • En enklare yttertakskonstruktion borde innebära ett lägre huspris.
 • Möjligheten att placera ångspärren längre in i klimatskalets konstruktionsdelar borde intressera företagen och efterfrågas av kunderna.
 • En större bredd på yttertakets och ytterväggens luftspalt borde eftersträvas av företagen och efterfrågas av kunderna.
 • I Sverige finns ett stort antal företag som säljer småhus, både typhus och i olika grad kundanpassade hus. De olika hustillverkarnas marknadspositionering är berättigad och har en efterfrågan hos kunderna.
 • Informationen från husföretagen är bristfällig. Det borde ligga i företagens intresse att kunden får klara besked om vad företagen erbjuder, liksom vem som har ansvar för vad i inköpsprocessen.

Studien har ett stort värde för dig som ska välja hustillverkare, då du bl a förses med en metod för att jämföra. Du får tips om vad du kan titta på när du jämför och hur du kan resonera. Tyvärr hade inte alla företag möjlighet att medverka. Totalt fanns det 30 trähusleverantörer som uppfyllde Maris och Evelyns kriterier för att vara med i jämförelsen. 24 tillsändes ett frågeformulär, men bara 11 hade tid att svara. Har du tur finns några av de hustillverkare du är intresserad av med i jämförelsen.

Läs uppsatsen i sin helhet här.