Så vill Attefall lösa bostadskrisen 2013

Stefan Attefall skriver igår i en debattartikel i DN om hur regeringen tänker hantera bostadsbristen under 2013. Mycket fokus ser ut att landa på studentbostäderna, eller snarare bristen på dessa.

Han skriver bland annat att regelverket för nybyggnation av studentbostäder måste förenklas. Attefall vill ta bort all så kallad social ingengörskonst som regeringen har med i regelverket, och istället enbart låta regler för säkerhet och hälsa vara kvar. Exempelvis ska regeln om att det måste finnas gemensamhetsutrymme bort.

Attefall skriver också i debattartikeln att regeringen från och med 2013 sänker fastighetsavgiften för flerfamiljshus. Samt att de förlänger undantaget från avgiften från 5 till 15 år för nyproducerade bostäder. Detta för att stimulera byggandet av fler bostäder. Schablonavdraget för inkomst av uthyrning ska samtidigt höjas för att underlätta uthyrningen av privata bostäder.