Juridik, Bygga nytt hus

Personlig skyddsutrustning på nätet höll inte måttet

Arbetsmiljöverket har utfört en kontroll av den personliga skyddsutrustning som säljs via internetbutiker och hittat ett flertal brister. 

Av de 469 skyddshandskar som testades fann de brister hos 46 av dessa, större delen av bristerna fanns hos svetshandskar. Även utbudet av hörselskydd innehöll felaktigheter vilket ledde till att 52 av de 91 skydd som det krävdes in dokumentation för har slutat säljas, medan 10 åtgärdades och 3 märktes om. De 5 typer av flamskyddande kläder som undersöktes uppges dock ha klarat testet.

All personlig skyddutrustning som uppvisade brister ska nu ha märkts om eller utgått ur sortimentet hos butikerna enligt Arbetsmiljöverket. Skyddshandskarna säljs exempelvis som arbetshandskar istället. Skyddshjälmen Cowboy TLPA och fyra typer av skyddsskor har också slutat att säljas.