Flera byggföretag fast i nationell insats

Allt från svartarbetare, människohandel och farliga arbetsplatser uppdagades när svenska myndigheter kontrollerade 150 arbetsplatser.

En rad svenska myndigheter, däribland Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket, har genomfört oanmälda platsbesök hos 150 företag - varav 100 av dessa var byggföretag. Ungefär hälften visade sig ha brister i arbetsmiljön.

- Totalt upptäcktes över 230 olika arbetsmiljörisker. I ett 30-tal fall var brister så allvarliga att Arbetsmiljöverket beslutade om ett omedelbart förbud mot att utföra arbete. Det saknas fallskydd på byggen, används farliga maskiner och arbetstagare riskerar att andas in ohälsosamt damm, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Man hittade även ett 20-tal brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige. Polisen omhändertog cirka 30 utav de 600 personer som kontrollerades eftersom de saknade rätt att arbeta i Sverige. Vidare upptäckte man att många har sin bostad på arbetsplatsen. Fem personer misstänker man är brottsoffer för människohandel.

Bland de åtgärder som vidtogs var cirka 100 kontrollavgifter, 30 omhändertaganden, samt så överväger man cirka 50 sanktionsavgifter.

Arbetet med detta, samt samarbetet mellan myndigheterna, kommer att fortsätta under hösten.