Juridik

Nedåt för byggande, bygglov och insatsvaror

Antalet nybyggnationer och beviljade bygglov minskar, detsamma gör försäljningen av insatsvaror.

Det minskade byggandet är tydligt på flera håll i statistiken, det visar färska siffror från branschorganisationen Trä och möbelföretagen. I halvårsrapporten går att utläsa att antalet påbörjade småhus minskat med 53 procent första halvåret i år jämfört med förra året, och att antalet beviljade bygglov minskat med 23 procent. Även försäljningen av insatsvaror - produkter så som dörrar och fönster - uppges påverkas negativt av inbromsningen.

- Det minskade bostadsbyggandet är verkligt bekymmersamt för hela sektorn, säger Leif G Gustafsson som är vd för Trä- och möbelföretagen.

Han menar vidare på att det råder bostadsbrist i Sverige och att problemet inte bara handlar om ekonomiska bekymmer för hustillverkare och byggföretag, utan även om den rådande bostadspolitiken.

- Vi har redan en bostadsbrist på 250 000 lägenheter och med en växande befolkning och hårt inflyttningstryck till storstäder och tillväxtregioner, blir bristen på bostäder alltmer akut. Därför är vi än mer bekymrade över den obefintliga ambitionen för nationell bostadspolitik. 

Den minskade orderingången för byggföretagen kommenteras på följande vis i rapporten:

"Sedan början av 2011 har förväntningarna fallit brant, vilket framförallt är en effekt av en backande bostadsmarknad. Situationen ser väldigt negativ ut utifrån dessa indikatorer. Bedömningen att orderstocken är nere på samma nivåer som under finanskrisen och bedömningen av både framtid och nutid pekar brant nedåt. Utifrån detta kan vi vänta oss en fortsatt avmattning av byggmarknaden under hösten för framförallt bostäder, något vi även ser som troligt."