Ekonomi

TMF skruvar ned prognosen för småhus

Det kommer troligen att byggas färre småhus än väntat i år.

Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) spår att det kommer att byggas färre småhus än väntat och skruvar därför ned prognosen från 10 000 påbörjade småhus i år till 9 500. Prognosen bygger på orderingången hos byggföretagen och statistik från Statistiska Centralbyrån.

I fjol minskade antalet påbörjade småhus med 20 procent.

- Den rådande bostadspolitiken, tillsammans med bankernas bitvis överdrivna tolkningar av Finansinspektionens kreditrestriktioner samt även kommunernas otillräckliga markanvisningar, leder till att bostadsbyggandet sjunker kraftigt trots ett gravt underskott på bostäder och obalans mellan utbud och efterfrågan. Bristen på tomtmark för radhus och enfamiljshus försvårar dessutom för alla unga som vill ta ansvar för sin boendesituation, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

Samtidigt ökar byggandet av flerbostadshus i trä. Förra året minskade de med 4 procent men i år tror man på en 6-procentig ökning.