Ljuddämpa huset

Buller från gatan?

Buller från gatan?

Ljud som kommer utifrån, till exempel trafikbuller, tränger in i huset genom dess svagaste länk.

Tunga fasader, till exempel av betong, har en bättre ljudreduktion än fasader av trä. Men oavsett vilken fasad du har så är den svagaste länken husets fönster.

Ventilationssystemet kan både släppa in buller utifrån och dessutom skapa eget buller. Invändigt är det vi själva och våra apparater som kan skapa oljud.

Fönster

Den bästa ljudreduktionen kan du få i ett öppningsbart fönster. Det kan låta motsägelsefullt, men det beror på att den bästa glaskombinationen är 2+1, alltså kopplade bågar - den inre med en isolerruta och den yttre med enkelglas. Naturligtvis krävs ordentlig tätning mellan karm och båge och mellan karm och vägg för att maximal ljudreduktion ska uppnås.

Det är inte bara glasen i sig som dämpar ljudet utan också glasen i kombination med luft och avstånd. Olika frekvenser dämpas på olika sätt. Det är alltså bra att ha ett fönster med olika glastjocklekar för att kunna reducera olika sorters ljud.

Ska du köpa nya fönster med hög ljudreduktion gäller det att veta vilken typ av buller som man vill stänga ute. Är det just trafikbuller som du kanske kommer att störas av gäller det alltså att ange det när du köper fönster för att få maximal ljudreduktion.

Fönstrens ljudreduktion anges ofta med ett Rw-värde. Det är ett värde som gäller hela fönstret och är uppmätt vid olika labtester. I verkligheten sjunker värdet. Om ett fönster har ett Rw på 45 dB kan förmågan att reducera till exempel trafikbuller vara 40 dB. För att ange att labvärden har korrigerats till verkliga används ibland en korrektionsfaktor C eller Ctr, alltså till exempel Rw+C.

Även i gamla befintliga fönster kan man förbättra ljudreduktionen. Dels genom att se över och byta ut drevning och tätningslister men också sätta in en tilläggsruta eller byta något av de glas som finns. Vilken metod som är mest gynnsam beror på fönstrets konstruktion. Hör med en glastillverkare om vad som passar bäst.

Ventilation

Moderna hus är, och ska vara, så lufttäta som möjligt för att spara energi och samtidigt får också ljudet från utsidan svårare att nå in i huset. Men, det krävs en kontrollerad ventilation så att erfoderlig luftväxling sker och själva ventilationsaggregaten kan orsaka olika typer av buller.

Mats Sandberg är professor på Högskolan i Gävle. Han menar att det är svårt för en lekman som ska bestämma sig för ett ventilationssystem att börja prata decibel, som är ganska tekniskt. Däremot menar han att konsumenten måste ställa frågor och visa att man tänkt på problemet med buller:

Boverket har krav och rekommendationer på buller. Kräv att de följs och att dokumentation finns.

– Köp till en ljuddämpare om det finns.

Lägre lufthastigheter ger oftast lägre buller men kräver också större tilluftsöppningar som i sin tur kan släppa in mer buller utifrån. Rätt justering av luftflöden krävs alltså.

– Ställ krav på att aggregatets bullernivåer finns uppmätta och dokumenterade så att du kan jämföra.

– Installationerna ska isoleras.

– Köper du ett begagnat hus med mekanisk ventilation så fråga om ljudnivåer och hoppas på att du får ett ärligt svar.

– Det finns friskluftsventiler med ljudfällor som gör att ljudisoleringen förbättras.

Inomhus

Datorer, leksaker, maskiner, musik och vårt eget tal och skratt låter. I kombination med öppna planlösningar och sparsmakad möblering kan ljudet ibland få oss att betrakta det som störande buller.

Bygger du nytt så kolla om det golv du valt går att installera med inbyggd ljuddämpning. Det kan tillexempel vara en speciell duk att lägga under trägolvet.

Tjocka mattor och gardiner minskar ljudnivån och det finns snygga ljudabsorbenter både för tak och vägg. Mindre snygga absorbenter kan man sätta under köksbordet för att minska middagsbullret.

Mellanväggar

Bästa ljudreduktionen i mellanväggar får du med stålreglar och det finns system med speciella stålreglar som är avsedda för maximal ljudreduktion. Det finns också stålreglar med gummiprofiler som ska ansluta mot bjälklag och väggar för att ljud inte ska kunna smita förbi den vägen.

Lite isolering mellan reglarna är bra, men full isolering ger inte nödvändigtvis bättre ljudreduktion. I en vägg med 70 reglar ger 2 lager gips på varje sida ungefär samma ljudreduktion som en vägg med 1 lager gips (på varje sida) och 45 mineralull.

Vill du slippa flanktransmission, det vill säga att ljudet tar sig via material till ett annat rum, ska du inte låta väggreglarna ansluta mot vägg- eller takmaterial. Avsluta alltså takgips eller golvskivor mot väggen i varje rum.

– Om du har störande buller i din närhet kan du anmäla detta till Miljöförvaltningen, som oftast gör en bullermätning. Klagomål på störande fläktar är ganska vanliga.

Exempel på olika ljudnivåer enligt Vägverket:

Svagast uppfattbart ljud

0–15 dBA

Svagt vindbrus

25 dBA

Normalt samtal

65 dBA

Storstadsgata

75 dBA

Startande långtradare

95 dBA

Diskotek

100 dBA

Smärtgräns

125 dBA

I närheten av jetplan

145 dBA

Ljudnivån anges i måttenheten dBA (decibel A, där A anger att man använt ett filter som efterliknar hörselns känslighet).

Några nyckeltal om vägtrafikens buller och upplevelse av skillnader i bullernivåer (enligt Vägverket):

3 dBA motsvarar en fördubbling/halvering av trafiken

1-2 dBA upplevs som en knappt hörbar förändring

10 dBA upplevs som en fördubbling/halvering av ljudnivån

Fasaders ljudisolering:

Normala fasader: 25-30 dBA

Högisolerande fasader/fönster: 40-45 dBA

Skärmars/vallars bulleravskärmning: 5-15 dBA