Uterum, Juridik, Bygga nytt hus

Kom undan straffavgift på grund av fel hos kommunen

Altanen måste fortfarande rivas, men någon straffavgift verkar det inte bli för den husägare som byggt utan bygglov. Det är länsstyrelsen som väljer att döma i husägarens favör. Altanbygget uppges fortfarande ha ett rivningsbeslut över sig, men straffavgiften på 20 000 kronor anses vara oskälig eftersom kommunen från början uppgett att det inte behövdes bygglov. Dessutom upphävs även vitesföreläggandet på 2 000 kronor i månaden eftersom det var felaktigt formulerat.

– Själva rivningsbeslutet står ju kvar, men det kanske ägarna struntar i nu, säger byggnadsnämndens ordförande Calle Gudmundsson till Hd.se.

Kommunen ska från början ha hävdat att bygget inte krävde bygglov, men väl på plats för inspektion ansåg de att altanen var så pass avancerad att den gav intryck av att vara en byggnad. Arbetet stoppades därmed och en tid senare fick husägaren hem ett brev med krav på straffavgift samt ytterligare 2 000 kronor för varje månad som altanen stod kvar.

Huruvida altanen kommer att rivas nu när ägaren inte riskerar böter om denne trotsar rivningsbeslutet är oklart. Altanägaren vill inte kommentera ärendet.