Strid om bygglov för solceller på marken med många inblandade parter

Husägare riskerar straffavgift och rivning efter att ha byggt solceller på marken som kommunen sagt var bygglovsbefriade.

En husägare i Borås monterade solceller på marken, något som nu kan bli en dyrare affär än väntat.

En husägare i Borås monterade solceller på marken, något som nu kan bli en dyrare affär än väntat. Foto: Google Maps.

Anki Bengtsson från Frufällan riskerar en sanktionsavgift på nästan 20 000 kronor och krav om att söka bygglov i efterhand, efter att Borås kommun omvärderat behovet av bygglov för hennes solcellsanläggning. Trots att kommunen vid två tidigare tillfällen bekräftat att bygglov inte var nödvändigt, ledde nya bilder från en privatperson - skickade till kommunalrådet Kerstin Hermansson som i sin tur skickade dem vidare till byggnadsnämnden - till en annan bedömning.

De nya bilderna visade att anläggningens högsta punkt når tre meter, vilket resulterade i en andra tillsyn och ett beslut om att bygglov nu förmodligen krävs. Husägaren finner hela processen märklig. Dels att kommunen från början sagt att det inte krävdes bygglov, och dessutom var ute på besök på plats när hon hade kommit halvvägs och även då sade att allt såg okej ut. Dels att kommunalrådet blandat sig i.

Kommunalrådet Kerstin Hermansson förklarar att hon endast vidarebefordrade bilderna för att ställa en fråga om byggregler, och att hon inte hade någon ytterligare inblandning. Jonas Ward, förvaltningschef, understryker att ärendet behandlats korrekt och att ingen otillbörlig påverkan misstänks.

Kommunen har inte krävt rivning än, men det kan bli aktuellt under bygglovshanteringen.

– Jag förstår inte vad kommunen är ute efter. Jag har byggt en anläggning på min tomt som ska vara bygglovsbefriad, säger husägaren till Borås tidning.