Hustillverkare

Hustillverkare nyanställer och expanderar

I Tahe strax söder om Jönköping ska hustillverkaren Myresjöhus bygga mellan 80 och 100 bostäder. Nu ökar företaget antalet anställda för att klara av efterfrågan.

Myresjöhus har under det gångna året byggt 1133 bostäder tillsammans med systerbolaget Smålandsvillan. Det är en ökning med 30 % jämfört med förra året. Även det här året räknar man med en ökning. En av anledningarna är bostadsbristen i samband med med flyktingströmmen. Byggföretagen uppvaktas av regeringen, Migrationsverket och även kommunerna för att kunna täcka den ökande efterfrågan.

– Vi svarar att vi har kapacitet men vi har ingen mark, säger Roger Hjertonsson som är affärsutvecklingschef på Myresjöhus, till Jönköpings Posten.

Han menar på att Jönköpings kommun har mycket att jobba med eftersom det oftast går trögt till med byråkratin kring byggmarken. Det är dock inget som är speciellt för Jönköping utan är ett generellt problem menar företagets VD Joakim Henriksson.

Företaget växer så det knakar. De senaste 18 månaderna har koncernen nyanställt 150 personer, framför allt till tillverkningssidan och säljsidan.