Husägare får rätt mot flygplats

Familjen Saxelin-Borg får bygga till sitt hus trots att Dalaflyget är emot tillbyggnaden.

Först sade kommunen ja. Nu går även länsstyrelsen på familjen Saxelin-Borgs linje och motsätter sig därmed Dalaflygets krav om att familjens bygglov ska upphöra. Beslutet innebär att de får bygga till sitt 85 kvadratmeter stora hus med hela 245 kvadratmeter.

Tillbyggnaden har varit under luppen under en längre tid på grund av att Dalaflyget överklagat bygglovet då de anser att det kan innebära miljömässiga hinder för en fortsatt utveckling av flygverksamheten vid Dala Airport. Men länsstyrelsen håller inte med. De anser istället att tillbyggnaden varken gör till eller från vad gäller riksintresset för kommunikation.

Länsstyrelsen: "Riksintesset för kommunikation får anses vara opåverkat av att en tillbyggnad på den aktuella fastigheten uppförs, eftersom den befintliga byggnaden sedan tidigare utgör ett bostadshus. Oavsett om den tänkta åtgärden utgör en nybyggnad eller tillbyggnad får påverkan av buller anses vara lika stor på befintlig byggnad som om denna byggs ut för att göras mer rymlig".

– Det känns jättebra, nu har vi lite hopp igen. Vi var nere i avgrunden förut men det här gör att man får tillbaka motivationen. Nu vill vi fullfölja bygget, säger Mats Saxelin till Dt.se.

Dalaflyget uppger att de ännu inte fattat beslut i frågan om huruvida de tänker överklaga domen.