Juridik

Hårdare krav och dyrare bygglov med ny PBL

Husbygge pågår.

Husbygge pågår. Foto: Marlén Eskilsson

Den 2 maj 2011 får vi en ny plan- och bygglag som är tänkt att göra det enklare för dig som byggherre. Men förändringarna medför också strängare krav och dyrare bygglov.

Byggahus expert Charlotte Andersson har precis gått kursen i nya plan- och bygglagen (PBL) som träder i kraft den 2 maj 2011 och berättar här om de viktigaste nyheterna i den nya lagen och vad det kommer att innebära för dig som byggherre.

Besked på bygglovsansökan inom tio veckor är en av nyheterna i nya PBL. Det här ska snabba upp bygglovsförfarandet, men det gäller att alla handlingar är på plats innan du skickar in ansökan.

Charlotte
Charlotte Andersson

 

Är det något du har missat har stadsbyggnadskontoret ytterligare tio veckor på sig att bevilja ditt bygglov.

– Jag tror att väldigt många bygglov kommer att ta 20 veckor istället för 10 eftersom det är sällan en bygglovsansökan är komplett från början, säger Charlotte.

Bygganmälan avskaffas samtidigt för bygglovspliktiga åtgärder, vilket innebär att verkligen alla dokument måste vara framme till bygglovet, annars blir det inte godkänt.

– Allt ska vara färdigprojekterat och alla handlingar klara till bygglovsansökan lämnas in. Handlingar som t ex konstruktionsritningar, VVS-ritningar, energiberäkning ska vara klara och bifogade ansökan, berättar Charlott Andersson.

Byggsamråd blir tekniskt samråd. Med nuvarande PBL har bygget startat med att man har ett byggsamråd. Nu byter byggsamrådet namn till tekniskt samråd, men innebär fortfarande ungefär samma sak.

Bygglovet blir definitivt. Tidigare har vi sett exempel på människor som har byggt hus t ex i skärgården och där grannarna har överklagat bygglovet efter att huset var färdigbyggt, för det var först då de insåg att de skulle få försämrad utsikt. Men nu är de slut med det.

– Bygglov som har följt detaljplanen kommer inte att kunna överklagas med nya PBL och det kommer att bli färre överklaganden när du bara kan klaga på den som inte följer detaljplanen, säger Charlotte.

Kvalitetsansvarig blir kontrollansvarig med den nya lagen och det tycker Charlotte är positivt.

– Det säger ju mer om arbetsuppgiften man utför, menar Charlotte.

En kontrollansvarig (KA) måste vara rikscertifierad av Swedac eller liknande organ och minimikraven för att få vara KA höjs. En annan nyhet är att KA måste vara fristående, både gentemot entreprenören och mot byggherren, även om det är byggherren som utser och avlönar KA.

KA ska nu också dokumentera sina platsbesök, rapportera avvikelser och skriva ett utlåtande över bygget till byggnadsnämnden.

– Byggherren betalar och utser KA, men det får inte finnas några band i övrigt. Man får inte ha affärsförbindelser, vara släkt eller på annat sätt knutna till varandra, säger Charlotte.

Bygget kommer att avslutas med ett slutsamråd och då ska alla handlingar som kontrollplanen kräver vara klara. Exempel på sådana handlingar är våtrumsbevis och bevis på att man utfört obligatoriskt ventilationskontroll (OVK). Slutsamrådet hålls på byggplatsen så att kommunens byggnadsinspektör själv kan se vad som är gjort och redovisat och att allt är färdigställt.

Byggnaden får inte tas i bruk förrän alla kraven i kontrollplanen är uppfyllda är en annan nyhet.

– Flyttar man ändå in kommer kommunerna att få avhysa med polis, berättar Charlotte.

– Med nya PBL får du alltså inte använda huset innan alla handlingar är på plats och kraven är uppfyllda.

Charlotte ser en risk att mindre byggare som inte är så välorganiserade kommer att få problem med att uppfylla de nya reglerna.

Dyrare att få bygglov. Med den nya lagen kommer krav på att tjänsteman från stadsbyggnadskontoret besöker bygget minst två gånger. Det, tillsammans med att ärendena ska hanteras snabbare, innebär en ökad arbetsbelastning. De ökade kostnaderna tar man ut från byggherren i form av högre avgifter. De nya taxorna är inte bestämda ute i kommunerna ännu. Helsingborgs kommun indikerar exempelvis i en artikel i Helsingborgs Dagblad att taxorna kommer att fördubblas.