Badrum, Vatten & avlopp

12 frågor och svar om våtrumsintyg och kvalitetsdokument

Våtrumsintyg och kvalitetsdokument bevisar att ett badrum är byggt enligt branschreglerna. Här reder vi ut 12 vanliga frågor om de två dokumenten.

Ett badrum ska byggas enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler och monteringsanvisningarna för alla material och produkter som används. Branschreglerna är den branschens tolkning av Boverkets byggregler.

När du bygger badrum finns det två alternativa branschregler du kan utgå från:

  • Byggkeramikrådets (BKR) Branschregler för våtrum (BBV) eller
  • AB Svensk Våtrumskontrolls (GVK) branschregler Säkra Våtrum.

Sida 1 av 12

Vad är ett våtrumsintyg eller kvalitetsdokument?

Badrum

Foto: Medlemmen Anna1984

För att säkerställa att en entreprenör kan bygga enligt branschreglerna genomgår hon eller han en utbildning hos en av dessa två branschorganisationer och blir därmed auktoriserad eller behörig. För att du ska kunna bevisa att du har anlitat en auktoriserad/behörig entreprenör för att bygga ditt badrum ger denne dig ett kvalitetsdokument/våtrumsbevis när arbetet är färdigställt. Dokumentet är ditt bevis på att du har ett badrum som är byggt enligt branschreglerna.

BKR kallar beviset om våtrum enligt BBV för Kvalitetsdokument.

GVK kallar beviset om våtrum enligt Säkra Våtrum för Våtrumsintyg.

Sida 2 av 12

Hur ser ett korrekt utfärdat kvalitetsdokument ut?

Kvalitetsdokument

Ett kvalitetsdokument ska signeras med mobilt BankID. Foto: BKR

Den våtrumsansvarige på hantverkarföretaget utfärdar kvalitetsdokumentet, där också plattsättaren som utfört jobbet namnges. Sedan juni 2020 undertecknas det via BankID, något som ska framgå i rutan för namnunderskrift. BKR till att du kontaktar dem på info@bkr.se om du är osäker på om dokumentet är korrekt.

Sida 3 av 12

Hur ser ett våtrumsintyg ut?

Våtrumsintyg

Ett våtrumsintyg. Foto: GVK

Är ditt badrum byggt enligt GVKs Säkra våtrum ska du få ett sånt här intyg, där utförande person inte behöver namnges.

Sida 4 av 12

Vad ska jag använda våtrumsintyget/kvalitetsdokumentet till?

Om du får en vattenskada i ditt badrum kommer du att vilja få ersättning från försäkringsbolaget när du ska skadesanera och reparera fuktskadorna. Försäkringsbolaget kommer då att vilja se att badrummet var byggt enligt branschreglerna för att vilja ersätta skadan.

Även när du ska sälja din bostad är våtrumsbeviset/kvalitetsdokumentet en värdehandling som spekulanter på din bostad gärna ser och som bevisar att ditt badrum är byggt enligt branschreglerna och därmed håller god standard.

Sida 5 av 12

Är det lag på att ha ett kvalitetsdokument eller våtrumsintyg för badrumsbygget?

Nej, det är det inte. Det är fullt tillåtet att bygga sitt badrum själv.

Alla försäkringsbolag utom Gjensidige uppger att de tittar på om badrummet är fackmässigt utfört, inte vem som har gjort jobbet, om en vattenskada skulle uppstå. 

I forumet på Byggahus.se är det många som berättar om badrummet de bygger själva, till exempel Peter_K och nizzehult.

Sida 6 av 12

Hur gör jag om jag vill bygga mitt badrum själv och inte kan få ett kvalitetsdokument eller våtrumsintyg?

De flesta försäkringsbolag tittar på hur badrummet är byggt, om en vattenskada skulle uppstå. Kan de konstatera att badrummet är konstruerat enligt gällande branschregler (BKR eller GVK) för tiden då det byggdes, ersätter de skadan lika väl om det finns våtrumsbevis/kvalitetsdokument som om det inte finns. För att kunna visa att det är byggt enligt gällande branschregler när du bygger själv är det viktigt att du dokumenterar väl. Fotografera flitigt och visa vilka material du använder och hur du använder dem.

Ett av försäkringsbolagen uppgav dock att de vill se ett kvalitetsdokument eller våtrumsbevis för att ersätta en vattenskada.

Kolla därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller innan du sätter igång att bygga själv. Kanske vill du byta försäkringsbolag först.

Sida 7 av 12

Min hantverkare säger att han är behörig, men hur kontrollerar jag att det stämmer?

Säkra våtrum leg

GVK:s leg för auktoriserade hantverkare. Foto: GVK

Det enklaste är att kontrollera hantverkarens företag på respektive branschorganisations hemsida, där alla behöriga/auktoriserade finns listade.

BKR listar sina behöriga plattsättare här: Sök plattsättare

GVK listar auktoriserade företag här: Hitta auktoriserade företag

Hantverkaren kan också få en legitimation som visar att hon/han är behörig, se bilden ovan.

Sida 8 av 12

Vem utfärdar våtrumsintyg eller kvalitetsdokument?

BKR: Bygger man ett badrum med kakel och klinker enligt BBV ska tätskiktet monteras av en behörig plattsättare. På företaget ska det också finnas en våtrumsansvarig för företagets behörighet. Det är den våtrumsansvarige som utfärdar kvalitetsdokumentet. Plattsättaren som har utfört arbetet ska namnges.

GVK: Byggs badrummet enligt Säkra Våtrum rapporterar en behörig montör eller arbetsledaren in det färdiga våtrummet i GVK’s Kvalitetsapp.

Sida 9 av 12

Händer det att hantverkare fuskar och förfalskar kvalitetsdokument och våtrumsintyg?

Legitimerad hantverkare

Båda branschorganisationerna utfärdar legitimationer. Grafik: BKR

Ja. Både BKR och GVK uppger att det förekommer fusk med företag som uppger at de är behöriga när de inte är det och med falska Kvalitetsdokument och Våtrumsintyg.  Därför är det viktigt att kontrollera att entreprenören du tänker anlita verkligen är behörig eller auktoriserad.  Båda branschorganisationerna utfärdar legitimationer/behörighetsbevis.

Sida 10 av 12

Vad gör organisationerna med auktoriserade/behöriga företag som inte gör ett bra jobb?

Hos BKR kan behöriga företag som inte sköter sig bli av med sin behörighet. Det kan handla om att man vid upprepade tillfällen gjort dåliga arbeten, eller gjort väldigt flagranta misstag vid ett enskilt tillfälle,  att man inte vill åtgärda de fel man begått, eller att man inte följer ett utslag från ARN. Att använda obehörig personal kan också innebära att man mister behörigheten. Vid sådana här fall tar BKR alltid kontakt med företagen och gör en utredning innan beslut tas. Årligen är det ett antal företag som blir  av med sin behörighet.

Hos GVK finns det ett särskilt sanktionssystem för företag som vid upprepade tillfällen gör dåliga jobb, som uppmärksammats vid t ex deras stickprovskontroller. GVK utesluter löpande GVK-företag som inte uppfyller GVKs allmänna villkor. På hemsidan finns även en lista med företag vars auktorisation upphört de senaste 2 åren.

Sida 11 av 12

Hur många hantverkare finns det som är behöriga för att göra våtrum?

BKR uppger att de har 4 285 behöriga företag med ca 10 500 behöriga plattsättare som är anställda i dessa företag.

Det finns 670 GVK-auktoriserade företag, varav 614 har auktorisation ”plast” och 404 GVK-företag har auktorisation ”Keramik”. GVK bedömer att det finns 5-8 behöriga per företag. 

Sida 12 av 12

Vad måste ett hantverkarföretag göra för att bli behörigt och vad kostar det dem?

Hos BKR ska en plattsättare gå kurs 1 och 3. Kurs 1 (pris 600 kr) är en tvådagarskurs för plattsättare och arbetsledare. Kursen innehåller en detaljerad genomgång av branschreglerna samt materialkunska. Kurs 3 (kostnadsfri) är en praktisk kurs som man går hos leverantören av tätskikt. Den som ska vara företagets våtrumsansvarige går också kurs 2 (pris 5 000 kr), som handlar om entreprenadjuridik, svensk bygglagstiftning m m. När de anställda har genomgått de här tre kurserna kan företaget ansöka om våtrumsbehörighet. Vid ansökan kontrollerar BKR att företaget uppfyller de kriterier man ställt för behöriga företag, bl.a. beträffande erfarenhet av plattsättning. Vart femte år går alla behöriga en endagarskurs (pris 2 500 kr) som sammanfattar och tar upp nyheter.  Utöver kursavgifterna betalar det behöriga företaget en årlig behörighetsavgift till BKR på 4 900 – 16 300 kr, beroende på hur många anställda man har.

Hos GVK ska en montör ha en grundutbildning i form av yrkesbevis som mattläggare, plattsättare eller motsvarande sammanlagd yrkeserfarenhet. Det finns en behörighetskurs för plastmatta (pris 3800 kr), en behörighetskurs för keramik (pris 3 800 kr) och en arbetsledarkurs (pris 4 000 kr). Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt prov. Det tillkommer en årsavgift på 7 400 kr om man är auktoriserad för plast och 7 400 kr om man är auktoriserad för Keramik och 8 400 kr vid auktorisation för både plast och keramik. Därtill kommer en rörlig årsavgift på 0,27 promille av företagets hela omsättning föregående år, dock minst 1 500 kr, samt en engångskostnad på 12 490 kr vid registreringstillfället.