Juridik

Hotar med att JO-anmäla kommunen

Husets bygglov har ogiltigförklarats men kommunen agerar för långsamt menar grannarna.

Grannarna i Västervik fick rätt i mark- och miljödomstolen, bygglovet är inte giltigt, och för några veckor sedan meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte tänker ta upp fallet. Men trots att domen har fallit har byggnadsnämnden inte delat ut något vite eller rivningskrav till husägaren - och grannarnas jurist hotar nu att JO-anmäla kommunen om inget sker snarast. En ny detaljplan uppges vara på gång i området och grannarna är rädda att det ska påverka utfallet för huset.

– Det är uppenbart att ändringarna av bestämmelserna är en punktinsats för att ägarna till fastigheterna XX ska kunna komma runt mark- och miljödomstolens dom, skriver det juridiska ombudet och fortsätter:

– Får jag ingen återkoppling inom två veckor kommer jag att JO-anmäla er.