Färre beviljade lagfarter

Fastighetprisindex.

Fastighetprisindex. Grafik: Statistiska Centralbyrån.

Antalet lagfarter 2016 var färre än året innan men köpeskillingen den högsta någonsin.

Antalet beviljade lagfarter förra året var något färre än 2015, totalt 146 000 stycken vilket är 4 000 färre enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån. Samtidigt var köpeskillingen den högsta någonsin.

- Exkluderas arv, byten, gåvor och fusioner var det nästan 110 000 lagfarter som hade en redovisad köpeskilling. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter uppgick till 295 miljarder kronor, vilken är den högsta genom tiderna, skriver Statistiska Centralbyrån.

Deras siffror visar även att antalet marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, vilket då är exklusive tomträtter, uppgick till 54 544 affärer i fjol. För fritidshus var samma siffra 11 722 stycken.

Myndigheten har även sammanfattat ett fastighetsprisindex. 

- För fritidshus så steg priserna med 5 procent på riksnivå. Priserna för permanentboende steg något mer, 8 procent.