Tillbyggnad

Experternas råd om att bygga till

Prisbelönt tillbyggnad i Ulricehamn.

Prisbelönt tillbyggnad i Ulricehamn. Foto: Ulricehamns kommun

Det finns inga standardlösningar för hur man bygger till. En bra tillbyggnad ska anpassas till det befintliga husets stil, teknik och material.

Arkitekt Mats Håkansson tycker att bland det första du ska göra när du vill bygga till, är att utreda hurdan tillbyggnad du tillåts göra enligt detaljplanen. Gå till ditt stadsbyggnadskontor och ta reda på hur stor tillbyggnad du får göra, hur den kan placeras på tomten och om det finns andra krav och restriktioner på hur en tillbyggnad på ditt hus får se ut.

– Det här är viktigt för att du inte ska spilla tid på att skissa i onödan, säger Mats.

När du sedan antar den stora utmaningen att börja skissa på tillbyggnaden, ska du välja storlek, placering, stil, teknik och material.

Storlek

Hur stor tillbyggnaden får bli handlar om vad detaljplanen tillåter, dina behov och din ekonomi. Vill du komma ner i kostnad för bygget, tänk på att det får mer utslag på totalkostnaden att dra ner på mängder, dvs antalet kvadratmeter eller t ex antalet fönster, än att dra ner på kvaliteten på materialen.

Placering

När du ska bestämma var tillbyggnaden ska placeras, är det flera faktorer som spelar in:

  • Vad som är tillåtet enligt detaljplanen
  • Markens beskaffenhet
  • Befintliga träd och dylikt som du vill bevara
  • El-och telekablar
  • Vatten- och avloppsrör
  • Var morgon- respektive kvällssol finns
  • En eventuell vacker utsikt du vill utnyttja
  • Insyn från gatan eller grannar

Bengt Bengtsson som är byggnadsingenjör vill poängtera att marken vid sidan om det befintliga huset inte behöver ha samma beskaffenhet som marken under huset. Därför ska du utreda markförhållandena noga i ett tidigt skede. Det är viktigt att tillbyggnaden sker på en bra undergrund, för att inte få framtida sättningar i huset.

Vidare säger Bengt att det är viktigt att ta reda på var alla ledningar i mark finns. Ledningarna för dagvatten och spillvatten kan du bygga över, men du måste se till att rens- och inspektionsbrunnar flyttas utanför tillbyggnaden. Det är också viktigt att se till att el- och telekablar inte hamnar under byggnaden, om du någon gång i framtiden behöver komma åt dem.

Stil och teknik

En arkitekt har naturligtvis många synpunkter på stilen på en tillbyggnad. Arkitekt Mats Håkansson menar att man ska utgå från det hus man har, dess ålder och stil, och låta tillbyggnadens stil harmoniera med den befintliga byggnadens. Därmed inte sagt att det måste vara exakt samma stil. Ett hus i gammal stil kan mycket väl ha en tillbyggnad som är modern, bara de harmonierar och stämmer överens.

Bäst resultat får man om man liksom stilen också följer upp den gamla tekniken, dvs bygger tillbyggnaden med samma teknik och material som ursprungsbyggnaden, säger Mats. På så sätt kan huset få den inre balans som man vill eftersträva.

Taket kritiskt

En kritisk faktor vid tillbyggnaden är när taket ska anslutas mot den befintliga byggnaden. Det är väldigt viktigt att den anslutningen sker på tekniskt korrekt sätt, så att inte vatten kan tränga in. Därför menar Bengt Bengtsson att det defintivt krävs en ykesman för jobbet. Det är också viktigt att tillbyggnaden inte fästs vid den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden ska kunna röra sig fritt.

Bengt rekommenderar ofta att du gör tillbyggnaden med platta på mark, oavsett vilken grund du har på det befintliga huset. Idag är det känt att en väl isolerad och väl utförd platta på mark är den mest kostnadseffektiva grunden att anlägga och bruka.

– Du ska då använda samma grundelement runt hela tillbyggnaden, även mot den befintliga grunden, säger Bengt.

Ett problem som uppstår när du har olika grundläggningsmetoder på befintligt hus och tillbyggnad är att det blir nivåskillnader i golvet. Är det viktigt för dig att inte få det, ska du använda samma grundläggningsmetod på tillbyggnaden som på befintligt hus.

– Har du t ex en hög sockel på den befintliga byggnaden med torpargrund och ska ha golvet i samma nivå bör du ha torpargrund även på tillbyggnaden, säger Bengt.

Den som har källare och vill bygga till med platta på mark, måste först låta en byggtekniker kontrollera om källarväggen kan motstå det ökade jordtrycket från tillbyggnaden.

– Det är alltid bäst att anlita en kvalificerad byggtekniker för att utreda och göra konstruktionsritningar för tillbyggnaden, menar både Bengt Bengsson och Mats Håkansson.

Det är alltså en hel del andra saker att tänka på för den som vill bygga till, utöver allt som den som bygger hus måste tänka på. Läs mer om att bygga hus på vår avdelning Bygga.

Läs mer: