Utbyggnad

Pris taklyft - Vad kostar det att lyfta taket?

Funderar du på att lyfta taket och bygga till en våning på huset? Vi har undersökt vad det kostar och hur arbetet går till om du köper en prefabricerad ny våning i moduler och bygger ihop med hjälp av entreprenörer.

Medlemmen Krögarn lyfte taket, det som den här artikeln handlar om.

Medlemmen Krögarn lyfte taket, det som den här artikeln handlar om. Foto: Medlem Krögarn_

När man lyfter taket för att bygga på en våning till är det som att bygga ett nytt hus ovanpå det befintliga. Det kan handla om att omvandla enplanshuset till ett 1,5-planshus eller att man sätter dit en helt ny våning och därmed får ett tvåplanshus. I praktiken är det dock ett helt nytt hus som byggs, där ditt gamla hus utgör grunden till ditt nya.

Vi har räknat på vad det kan kosta att bygga på en övervåning på ett 100 kvadratmeter stort hus om du anlitar en entreprenör för att göra jobbet. Tillbyggnaden är en hel våning med yttertak med pannor och standardfönster med isolerglas. Den har sadeltak och inga försvårande omständigheter på plats.

Pris en ny våning på 100 kvm

Totalt pris ny våning: 2 070 522 kronor
Totalt efter ROT: 1 970 522 kr

Delposter:

Färdigställande utsida: 100 000 kronor (200 timmar à 500 kr/h)
Konstruktionsberäkning, prefabricerat och stomrest: 1,1 miljoner kronor
Inreda övervåningen: 870 522 kronor

Kostnaden för att inreda övervåningen efter att den är stomrest och vädertät har vi räknat fram genom att utgå från det här mycket detaljerade exemplet: Inreda övervåning - pris och arbetsmoment

30 procent på delar av arbetskostnaden är ROT-berättigat. Tar du hjälp för allt arbete med tak, och att inreda övervåningen kommer detta ihop med arbetet för montaget av modulerna att slå i taket för ROT. Därmed avgår 100 000 kronor i ROT-avdrag på priset ovan.

Taklyft
Taklyftet förbereds. Foto: Krögarn_

Pris per kvadratmeter

Priset per kvadratmeter för att bygga till en övervåning spänner mellan 8 000-25 000 kronor för själva prefab-delen, gör du mycket själv kan du komma undan ganska billigt. Lejer du bort allt jobb i denna metod spänner slutpriset mellan 18 000-50 000 kronor för att få allt klart. Mer om vad som påverkar priset under nästa rubrik.

Planering

Innan du sätter igång med att bygga på en övervåning på ditt befintliga hus behöver du kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Att bygga till huset i den här omfattningen är nämligen något som kräver bygglov. Du behöver ta reda på vad du får bygga enligt detaljplan, så att du inte ritar något du sedan får nej till.

Det är också först när du har bygglovet som du kan få hjälp med att få fram konstruktionsberäkningar, offert över vad det kan kosta och liknande. Den här typen av tillbyggnad/ombyggnad är nämligen så pass omfattande - och påverkad av omständigheterna på plats - att prisspannet kan variera enormt.

Jan Anders Magnusson, som driver Åtvidabergs Takvåningar, berättar att deras offerter har mycket stor spännvidd beroende på vilka lösningar som valts och hur husägaren vill ha det. 

– Våra billigaste offerter ligger någonstans från 850 000 kronor, medan en dyr offert kan ligga uppemot 3,5 miljoner kronor. Det är ett mycket stort spann i sådana här projekt.

Påbyggnad
Foto: Medlem Krögarn_

De bygger prefabricerade moduler i egna fabriker. En lösning som är den som vi har räknat på ovan (det finns även andra metoder, mer om det en bit ner). Normalt sett är de med i processen från det att husägaren fått bygglov och behöver hjälp med lastberäkningar och konstruktionslösningar, således hur tillbyggnaden ska konstrueras och hur det befintliga huset ska anpassas. Därefter bygger de modulerna i fabrik, river det gamla taket, anpassar konstruktionen och monterar moduler samt takstolar, råspont och underlagstak.

Därutöver kommer du själv att behöva färdigställa ovanvåningen genom att ta dit elektriker som drar el, rörmokare som drar rör till eventuellt badrum, ventilation, innerväggar, ytskikt, slutisolering och innertak.

I prefabricerade lösningar som den vi har valt ingår ytterväggar med isolering - varav inre skiktet inte är på plats eftersom elektriker måste komma åt. Däremot lämnas materialet för det skiktet, samt golvspånskivor, kvar så att du kan få det på plats med hjälp av egen snickare (eller för egen hand) när allt arbete i bjälklag och väggar är klart. 

Detsamma gäller yttertaket, pannorna lämnas på plats och du får ta dit en takläggare som lägger pannorna och som köper in och monterar alla plåtdetaljer. Vidare behöver du en snickare som får klart snittet mellan gamla och nya delen, samt takfotsinklädnad.

Det finns andra metoder än prefabricerad modul. Du kan även välja att bygga på en övervåning med lösvirke och egen snickare. Eller bygga den helt själv som vår medlem Jerry gjorde: Jerry bygger till på höjden

Alla metoder har sina för- och nackdelar. Gör du mycket själv kan du komma ner i pris. Jerry satte exempelvis sin budget till en halv miljon kronor. Har du däremot tummen mitt i handen, eller inte tid att göra själv, är den lite dyrare nyckelfärdiga metoden kanske att föredra. Den metod vi har valt är ett mellanting och ger därmed även ett “mellanpris”, eftersom du kan göra mycket själv men lämnar de stora bitarna åt ett byggföretag.

Påbyggnad av våningsplan
Foto: Medlem Krögarn_

Förberedelser

Du börjar med att planera din övervåning. Storleken går inte att påverka så jättemycket eftersom den är avhängig ditt nuvarande hus, men du kan förstås göra en mindre övervåning än vad huset är stort. Det vanliga är dock att du bygger på en våning som är lika stor som befintligt hus.

Hur du väljer att utforma övervåningen kommer att styra priset. Dels påverkar förstås storleken priset. Men även fönsterpartierna har stor påverkan, ju större och ju bättre isolerade desto dyrare blir ditt projekt. Även detaljer såsom huruvida du vill ha balkong, takterrass eller att huset smyckas på olika vis påverkar priset. Ska du exempelvis ha en takkupa? Skorsten?

– Ju enklare du väljer att göra övervåningen desto billigare blir den att bygga. Rektangulära standardlösningar med normalstora fönster och ett sedvanligt sadeltak är såklart billigare än en övervåning med enorma helglasfönster och takterrass, säger Jan Anders Magnusson.

Vill du hålla nere priset bör du alltså välja standardlösningar.

När du vet hur du vill bygga är det dags att söka bygglov.

Med bygglovet på plats planerar du hur arbetet ska gå till. Ska du bygga lösvirkes eller moduler? Ska du göra arbetet själv eller ta in ett företag? Ska företaget i så fall göra arbetet nyckelfärdigt eller bara stomresa övervåningen?

I detta fallet har vi valt ett mellanting vilket innebär en prefabövervåning som stomreses och vädersäkras med tak i form av råspont och underlagspapp. Du behöver alltså själv ta kontakt med takläggare/plåtslagare för yttertak och plåtdetaljer, elektriker, rörmokare och snickare - beroende av vad som ska göras av andra och vad du gör själv.

Steg 1: Hur ska huset byggas?

Steg ett innebär i detta fallet att företaget, med hjälp av beräkningsprogram, räknar ut laster och andra saker som är viktiga för att konstruktionen ska hålla.

– Det befintliga huset, grunden och marken under måste hålla för det nya, säger Jan Anders Magnusson.

Sedan bestämmer man en dag då arbetet ska starta. Att riva, konvertera det gamla huset och få det nya stomrest tar normalt sett sedan 5-8 dagar när man väljer prefablösningen.

Mycket handlar om att få övervåningen vädertät fort. När Jerry byggde sitt själv kunde han inte hålla det tempot som ett företag med en hel arbetsstyrka och prefabricerade moduler kan göra. Han byggde därför ett tak över det befintliga taket och rev inte det gamla taket förrän övervåningen var tät. Vilken lösning du väljer beror på vilken metod du valt från början.

Takstolar
Takstolarna lyft på plats. Foto: Krögarn_

Steg 2: Riva och förbereda befintligt hus

Processen i denna artikel kallas för att lyfta taket, men handlar oftast i praktiken om att det gamla taket rivs helt. I alla fall när du har ett företag som gör arbetet, eftersom de behöver följa vissa lagar och regler samt säkerställa att deras försäkring gäller. Ofta har dessutom nuvarande tak några år på nacken när man bestämmer sig för att göra ett sådant här projekt, och då kan det vara dags att byta ut det ändå. Du lyfter alltså inte det befintliga taket och lägger dit det på nya väggliv, utan du bygger ett nytt.

I vårt fall med prefabmoduler kommer steg två innebära att företaget kommer ut och påbörjar arbetet. De river det gamla taket och förbereder genom att bygga en ram på det gamla huset. Denna ramen är till för att säkerställa att huset, som blir grund för övervåningen, är i våg.

– Man bygger en ram runt huset, för alla hus är lite sneda och vinda och lutar lite. Det finns inga hus som är helt rätvinkliga. Så vi måste se till att ramen blir i våg och i rät vinkel. Vi väger av och justerar det där. Sedan kan det vara så på vissa ställen att det behövs en balk på rätt höjd. Som när man gör en grund till ett nytt hus, den ska vara avvägd, ligga på rätt höjd över marken osv, säger Jan Anders Magnusson.

Med det gamla taket borta och den nya ramen på plats är det dags att låta kranbilen komma till platsen.

Steg 3: Få modulerna på plats

Nu har det gått 2-3 dagar på plats, och det är dags för kranbilen att anlända. Den lyfter modulerna och taket på plats. Hur dessa ser ut beror på vilken konstruktionslösning som valts.

Arbetet med att få modulerna på plats tar cirka 1-2 dagar. Därefter gör man de sista detaljerna och vädersäkrar huset vilket tar ytterligare 2-3 dagar. 

När det är vädertätt är det dags för dina egna hantverkare, eller du själv, att ta vid på insidan.

Steg 4: Takläggning, el, rördragning, ventilation

Huset är vädertätt men behöver få ett yttertak på plats. I vårt fall får du som standard med pannor i din prefab-order, men de ska monteras. Gör du inte arbetet själv behöver du takläggare som gör klart taket så att det står emot väder och vind på sikt. Plåtslagare behövs också för takavvattning och andra plåtdetaljer.

Vidare behövs en snickare som fixar till snittet som är mellan under- och övervåning. Det snittet måste tätas och få beklädnad. Den enklaste lösningen är en liggande bräda med en skyddande plåt, men det är inte alla som tycker att den lösningen är snygg. Hur du väljer att gå tillväga bestämmer du själv. Det viktiga är att klimatskalet blir tätt.

I vårt fall behöver du även klä in takfoten själv, eller med hjälp av snickare, samt få hängrännor och stuprör på plats.

På insidan är det dags att inreda övervåningen. Du börjar med att regla upp innerväggar. Därefter tar du vanligen dit en elektriker som förbereder eldragning, och rörmokare som drar rör ifall du ska ha en toalett på övervåningen, avlopp och även ventilation om du har ett system för detta. Ska du ha golvvärme behöver man även förbereda för detta.
När allt ovan är gjort ska sista skiktet isolering på plats i väggarna, och isolering i bjälklag. Du behöver även nytt innertak på undervåningen, samt få golvspånskivorna på plats på övervåningen.

Väggarna ska gipsas, du ska få innertak på plats även på övervåningen och allt ska spacklas, slipas och målas. Därefter kommer elektriker och rörmokare ut igen för att göra klart dessa delar såsom att koppla in toalett och handfat, sätta upp strömbrytare, takuttag, vägguttag och liknande.

Slutligen ska golvet monteras och du kan därefter ta din nya våning i anspråk.