Bygga nytt hus

De brandsäkra byggmaterialen

De brandsäkra byggmaterialen

En sak du bör väga in när du väljer byggmaterial i huset är hur brandsäkra de är. Här berättar två experter om hur du ska resonera när du väljer material till bygget.

Att välja material till bygget är inte helt enkelt. Dels ska du väga in brandsäkerhet och materialets funktion och effektivitet, dels ska du väga in ekonomi och enkelhet under själva bygget, men även inför framtida renoveringar.

– Inget material är optimalt ur alla synvinklar. Ett material kan vara bra för brandsäkerheten men kostar kanske mer att reparera vid eventuell brand. Byggherren måste väga in helheten, väga in risker, säger Lars Boström som är expert på konstruktioners brandmotstånd vid Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP).

En fråga som nyligen lyfts är huruvida cellplastisolering är orsaken till att nybyggda hus brinner oftare än äldre. Cellplastisolering är i sig väldigt lättantändligt jämfört med andra isoleringsmaterial, men det är bara när det hanteras fel som det finns större risker med det här materialet än med andra.

– Egentligen är det ingen skillnad mer än att cellplast inte är lika förlåtande vid felaktig hantering. Om du har öppnat upp hål eller tagit bort något så kan det börja brinna, det gör inte mineralull, säger Lars Boström.

Vid korrekt hantering finns inte den här problematiken och det gäller därför att du som byggherre är medveten om hur cellplastisolering ska hanteras för att den ska vara säker ur brandskyddssynpunkt.

En vägg med cellplastisolering ska isoleras med ett icke antändligt material på bägge sidor, exempelvis gips och puts. Och hål får inte tas upp så att eld kan ta sig in. Dock har det skett flertalet olyckor med just den här typen av isolering vilket väckt en debatt. 

Cecilia Uneram som är brandingenjör och rådgivare på Brandskyddsföreningen, har en poäng när hon jämför brännbar isolering med obrännbar. Obrännbar medför en lägre risk.

– Om du väl får en brand är det självklart så att en obrännbar konstruktion är bättre än en brännbar. Det blir enklare att släcka, du minimerar brandspridning och skadan blir inte lika omfattande. Mindre tillbud med brännbart material kan ge stora skador 

Uppe på vinden blir det lite knepigare. Där finns det mindre forskning genomförd. Mineralull som sprutas in är inte antändligt och ger därför ett högre skydd ur brandskyddssynpunkt än cellplastkulor, men Lars Boström tycker inte att frågan är riktigt så enkel.

– Glasull brinner ju inte i sig, men cellplast den brinner så den ger ju ett bidrag till branden. Men branden ska ta sig dit också, det börjar ju inte brinna av sig självt. Det gäller därför att se till att man inte får en brand däruppe från första början. Att man till exempel har säkra elinstallationer på vinden och att med brandstopp undvika att en brand längs fasaden kan spridas in till vinden. Man kan även behöva sektionera vinden, säger han.

När det kommer till innerväggar väljer folk ofta mellan spån- och gipsskivor. Spånskivor är sämre ur brandsäkerhetssynpunkt på så sätt att det kan brinna, gips är obrännbart. Men Cecilia förklarar att många glömmer bort att de inte kan sätta gips bakom exempelvis en kamin för vattnet urlakas och gipset blir då dåligt. Hon säger även att trä brinner med en konstant hastighet och att tio millimeter spån då brinner i tio minuter, att vi idag har ganska bra koll på just trä och spån i konstruktioner.

Lars menar att det också handlar om vilken ytbeläggning du väljer. Tapet på gipsskiva kan också vara farligt menar Lars Boström. Här gäller att du väljer en bra kombination och att du är medveten om vad ditt val innebär.

– Det finns egentligen inga material som är optimala. Stål är ju jättebra, men du tappar hållfasthet. Med fel typ av betong kan det börja spjälka, den brandutsatta ytan skjuts bort successivt och då kan du få byta ut hela väggen vid en brand. Trä har man bra koll på hur det brinner så det är lätt att dimensionera och reparera, men kan å andra sidan fuktskadas vid släckning. Det går inte att säga att det ena är bättre än det andra, säger Lars Boström.

Att analysera sin huskonstruktion och vara medveten är vad det handlar om menar Cecilia Uneram. 

– Vi är olika som individer, man måste göra egna val och reflektera. Om jag till exempel får en brand i köket, vad får den för effekter? Hur tar jag mig ut? Hur aktiv är jag själv, är jag fullt frisk men förväntar mig att bo i huset som äldre? Hur påverkas jag då av de val jag gör idag?

Ta reda på hur din konstruktion påverkas vid eventuell brand och se över olika scenarion.

Läs mer
Brandsäkerhet när du bygger hus