Brandsäkerhet

Brandsäkerhet när du bygger hus

Brandsäkerhet när du bygger hus

Vad ska man tänka på för att bygga sitt hus riktigt brandsäkert? Här börjar vår artikelserie om brandsäkerhet vid husbygget, där du får läsa om reglerna, konstruktionerna, byggmaterialen, vad som gäller för eldstad och skorsten samt på byggarbetsplatsen.

Sveriges byggregler är materialneutrala, vilket innebär att det är upp till dig som är byggherre att välja en lösning som gör att du uppfyller kraven för brandsäkerhet. Kraven i sig bygger på personsäkerhet och inte på att byggnaden exempelvis ska vara enkel att reparera efteråt.

 – Det är egentligen ganska få brandskyddskrav på vanlig villabebyggelse. Samhället och byggreglerna har fokus på personsäkerhet, du ska hinna ta dig ut, säger Cecilia Uneram som är brandingenjör och rådgivare på Brandskyddsföreningen.

Det finns tre brandskyddskrav vid nybyggnation av hus:

  • avståndskrav
  • bärighetskrav
  • brandvarnare

Branden ska inte kunna spridas, det finns därför ett avståndskrav om hur långt det måste vara mellan ditt hus och grannens. Sedan finns det ett bärighetskrav, huset ska ha bärighet i minst 15 minuter under brand. Slutligen finns det krav på att det ska finnas brandvarnare.

– Brandvarnare står med i byggreglerna. Det ska finnas brandvarnare och du ska kunna uppfatta signalen från husets olika rum. Det är minimikrav. Vi i brandskyddsföreningen rekommenderar dock spisvakt, brandsläckare, brandfilt och brandvarnare för maximalt skydd, säger Cecilia Uneram.

Det finns även något som kallas för brandcellskrav - flerfamiljshus, radhus och liknande fastigheter där husen sitter ihop, har krav på sig att branden inte ska kunna spridas mellan dem de första 30-60 minuterna beroende på byggnadstyp. Du som bor i enskilt hus med sammanbyggt garage har ett liknande krav eftersom huset räknas som en enda stor brandcell, brand ska därför inte kunna spridas mellan garage och hus under de första 30 minuterna.

I nästa del i den här artikelserien kommer du att kunna läsa om hur du väljer byggmaterial för ett brandsäkert boende.