Bygga nytt hus, Miljö & hälsa

Förebygg brand i hemmet

Rätt åtgärder håller bränder borta från huset.

Rätt åtgärder håller bränder borta från huset.

6 705 stycken, så många bostäder var det som brann förra året. Så här ser du till att du i största möjliga mån undviker att ditt hus blir ett i statistiken.

Varje år brinner det i nästan 7 000 bostäder, cirka hälften av dem är i småhus. Det finns mycket du kan göra för att förebygga bränder och även för att upptäcka en eventuell brand i tid.

Rökning inomhus är den vanligaste orsaken till dödsbränder, framför allt rökning i sängen i kombination med alkohol.

Andra vanliga brandorsaker är:

- spisen har fått stå på och glömts bort,
- eldstäder som blir för varma på grund av att de inte är byggda att eldas i för uppvärmning utan bara för trivselvärme, samt
- ljus som glömts bort och som gör att det tar eld i brandfarliga material i närheten.

Med andra ord förebygger du brand genom att inte röka i sängen, glömma spisen på, elda för mycket i en spis som bara är avsedd för trivseledning och genom att släcka levande ljus när du lämnar rummet.

Lars Brodin
Lars Brodin, brandingenjör

 

– När det kommer till spisen finns det något som kallas för spisvakt. Om man glömmer något på spisen och det blir rökutveckling så bryts strömmen tack vare den, säger Lars Brodin som är brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Branden på spisplattan sprids via matfettet på spisfläktens filter och imkanalen till resten av byggnaden. Att ha en spisvakt och att hålla rent spisfläkten är därför bra förebyggande råd, säger Lars Brodin.

När det kommer till elektronik säger Lars Brodin att det framför allt är halogenlampor du bör se upp med. De blir snabbt väldigt varma och bör inte befinna sig i närheten av brandfarliga eller lättantändliga material. Lågenergi- och led-lampor är mindre farliga men däremot kan deras transformatorer börja brinna om det blir fel på dem.

Vad gäller elektronikprylarna handlar det mest om sans och vett. Bärbara datorer och andra elektroniska apparater behöver fri tillgång till luft för kylning. Om de täcks över med en filt till exempel, kan de börja brinna.

Stoppa branden i tid
De prylar du bör ha i hemmet för att dels kunna förebygga brand och dels kunna släcka en eld om den uppstår är brandvarnare, brandsläckare och brandfilt.

- Om det blir en brand och du väntar på räddningstjänsten blir det betydligt större skador, det tar för lång tid. Det handlar mycket om att man måste kunna ta hand om det själv om det finns möjlighet, säger Lars Brodin.

Han förklarar att en brandvarnare i, och i anslutning till, varje sovrum är att föredra, samt en handbrandsläckare på varje våningsplan placerad centralt så att alla i familjen kommer åt den. Se också till att alla i familjen vet var handbrandsläckaren står.

- Det bör sitta minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter och på varje våningsplan, det är rekommendationen. De ska placeras i taket så att brandgaserna når dem. Och som handbrandsläckare rekommenderar vi pulver eftersom pulversläckare är ganska lätta att hantera oavsett om man är van eller inte, och den släcker effektivt även större bränder utan att du behöver stå särskilt nära brandhärden.

Du bör byta batterier i dina brandvarnare en gång om året och du bör med jämna mellanrum kontrollera så att de fungerar.