Bygga nytt hus, Juridik

Dags att bygga huset

Det börjar bli verklighet.

Det börjar bli verklighet. Foto: Medlemmen PAF

Det första du gör när du har fått bygglovet beviljat och alla kontrakt är klara, är en utsättning av huset.

En utsättning innebär att kommunens tjänstemän markerar husets exakta läge på tomten.

Därefter tar markarbetena vid. Tiden för markarbeten varierar beroende på tomtens beskaffenhet, men kan ta ett par veckor i normalfallet. Kommer sprängningar i fråga tar det naturligtvis längre tid än om man har en helt plan tomt.

Tiden för att bygga huset varierar, främst beroende på vilken grund du ska ha, hur mycket som är förtillverkat och hur huset är konstruerat.

Grundläggning och resning av stommen brukar ta relativt kort tid. En enkel platta till grund kan ta någon vecka att lägga och resning av stommen ca 4 veckor om mycket är förtillverkat.

Däremot tar det längre tid att inreda huset, dvs resa innerväggar, tapetsera, sätta upp kök och lägga golv. Här får man räkna med en till tre månader. Se dock till att komma överens om ett datum för inflyttning i huset med den du skriver kontrakt med.

När huset är färdigt ska en slutbesiktning utföras av en besiktningsman, för att reglera förhållandet mellan dig och entreprenören. Övriga besiktningar kan komma i fråga under byggets gång och detta meddelar kommunen när du beviljas bygglov.

Ofta vill försäkringsbolaget, t ex GAR-BO, utse besiktningsmannen som ska göra slutbesiktningen. De vill att en besiktningsman som är godkänd av dem gör besiktningen eftersom de är måna om att alla fel upptäcks - fel som de senare kan bli betalningsskyldiga för. 

Byggahus advokat Stefan Häge rekommenderar dock att du utser din besiktningman själv, vilket du har full rätt att göra. Bara så kan du säkerställa att besiktningen utförs till din fördel. Välj ut en bland de som är godkända av GAR-BO.

Det är också dags att ha ett slutsamråd med kommunen och din kontrollansvarige, på plats i huset när det är färdigställt. De går då igenom huset med dig för att se så att bygget följer lagen.

Den kontrollansvarige ska därefter anmäla till byggnadsnämnden att bygget är färdigställt genom att sända in ifyllda kontrollplaner. Du får du ett slutbevis.

Huset är klart och du kan flytta in!