Tillbyggnad

Byggnadsnämndens formaliafel försenar tillbyggnad

Tillbyggnaden avser ett fritidshus i Dalarna.

Tillbyggnaden avser ett fritidshus i Dalarna.

En tillbyggnad i Gagnef har gått två omgångar hos länsstyrelsen på grund av att bygglovsbeslutet saknat godkänd motivering.

En fritidshusägare i Gagnef sökte och fick bygglov för en tillbyggnad av fritidshuset, men på grund av slarvfel hos byggnadsnämnden har ärendet upphävts två gånger i länsstyrelsen och försenat bygget.

Byggnadsnämnden godkände först tillbyggnaden, men en granne överklagade på grund av att dennes utsikt skulle försämras. Länsstyrelsen valde då att upphäva bygglovsbeslutet på grund av att byggnadsnämnden inte motiverat vilken eller vilka rättsregler som tillämpats eller hur relevanta fakta bedömts utifrån gällande lagstiftning.

Bygglovet gick sedan en ny vända i byggnadsnämnden och godkändes igen. Istället för att motivera beslutet hade nämnden dock bara gjort ett tillägg om varför de ansåg överklagan felaktig. När det då överklagades för andra gången upphävde länsstyrelsen beslutet ännu en gång.

– Brister i motiveringen och en felaktig hänvisning till en plan- och bygglagsparagraf, skriver myndigheten.

Nu måste byggnadsnämnden se över bristerna i beslutet och rätta till dem innan ett nytt beslut kan fattas, och en ny överklagan kan lämnas in.

Källa: Dt.se