Bygga nytt hus

"Byggfelsförsäkringen en falsk trygghet"

Villaägarnas Riksförbund vill se en ändring i lagen så att det slutar byggas med tveksamma byggmetoder, idag får husägarna ta den ekonomiska smällen vid utvecklingsfel.

Villaägarnas Riksförbund vill se över byggfelsförsäkringen eftersom de anser att det finns kryphål i den vad gäller utvecklingsfel. Vad Villaägarnas Riksförbund menar är att försäkringen är utformad på ett sådant sätt som gör att byggföretaget kan bygga fel utan att behöva stå till svars för det.

– Det innebär att om man bygger med en teknik, som vid byggandet är någonting som vetenskapen anser fungerar, men som sedan i framtiden inte visar sig fungera, då är det ett utvecklingsfel, och sådana fel behöver inte täckas av byggförsäkringen, säger Ulf Stenberg chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Problemet ligger i en formulering i lagen: “Vid fel ska enligt försäkringen avses avvikelser från fackmässigt godtagbar standard vid den tid då arbetet utfördes”.

Villaägarnas Riksförbund vill nu omformulera, eller ta bort, det här undantaget.

– Ändrar man det där skulle det få ett tryck från försäkringsbolagen på byggbolagen att inte införa tveksamma byggmetoder vid byggande i Sverige. Så som det är idag kostar det inte byggbranschen
och byggfelsförsäkringsbolagen något att bygga hus med utvecklingsfel. Ingen drar snabbt i nödbromsen när en byggmetod verkar vara tveksam, då utvecklingsfelen idag är något som småhusägarna får stå för själva. Utvecklingsfelen ökar absurt nog byggbranschens lönsamhet genom ökade intäkter, när småhusägarna måste beställa och betala reparationer av utvecklingsfelen. Vi har idag dessvärre en lagstiftning och ett regelverk som tillåter att husbyggandet får vara en experimentverkstad på småhusägarnas risk. Det här bäddar för sjuka hus och något måste göras åt det, säger Ulf Stenberg.

Han ger oss några exempel på tidigare utvecklingsfel och nämner bland annat limmade bristfälliga träbalkar, platta på mark med ingjutna spikreglar och användning av kaseinbaserat flytspackel. Han nämner även enstegstätade putsfasader, men där tycker han att det inte är ett utvecklingsfel, men säger samtidigt att just detta är omdebatterat eftersom det för två månader sedan kom en dom mot Myresjöhus som löd att det inte är ett utvecklingsfel vilket innebär att Myresjöhus måste stå för kostnaderna, inte husägarna. Domen är dock överklagad och många byggföretag anser att enstegstätade putsfasader är ett utvecklingsfel. Det är den här typen av problematik som bland annat familjen Barnaby brottas med som vi skrivit om tidigare här på Byggahus.se.

–Vad lagen reglerar är minikraven på en sådan här försäkring, det är inte förbjudet för byggfelförsäkringsbolagen att säga att de även täcker utvecklingsfel, man får vara bättre än minimikraven, säger Ulf Stenberg.

Vi har sökt Gar-Bo Försäkring AB och bett om en kommentar men de bad oss att återkomma nästa vecka då de inte hade någon på plats som kunde kommentera.

Läs mer:
De går i strid mot husbyggaren
Konsumentverket uttalar sig om det vattenskadade bygget