Uppdaterad besiktningshandbok ger stöd åt husbyggare

Ska du bygga hus är det viktigt att vara påläst.

Ska du bygga hus är det viktigt att vara påläst. Foto: TMF

Besiktningsmannaboken släpps nu ny i uppdaterad version. Den är framtagen för besiktningsmän, men är även tänkt som hjälp till husbyggare som vill få bättre koll på husets konstruktion. 

- Besiktningsmannaboken berättar hur ett småhus bör byggas och hur besiktningsmannen undersöker om huset är byggt så som husföretaget och konsumenten kommit överens om. För den konsument som ska bygga sig ett småhus, kan det vara en idé att ta del av boken. Den kan ge dig som konsument en hel del tänkvärda tips. Vill du till exempel ha en högre kvalité i något hänseende jämfört med vad som anses nå upp till fackmässigt utförande idag, får du se till att skriva in det i avtalet, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Den uppdaterade versionen har fått nytt innehåll för att matcha nya och ändrade branschregler. Man har även infört ett kapitel om solceller.

Bakom Besiktningshandboken står följande organisationer och företag: Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä- och Möbelföretagen (TMF), och Gar-Bo Försäkring AB.

Du hittar den på TMF:s hemsida.