Bostadsbränder minskade 2011

Bostadsbränder minskade 2011

Soteld och glömd spis är vanliga orsaker till brand enligt en färsk rapport från MSB. Rapporten visar även att antalet bostadsbränder minskade förra året.

Antalet bostadsbränder minskade förra året enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vanligaste orsaken till brand i hus var soteld med sina 31 procent, men endast 3 procent av dessa bränder spred sig utanför skorstenen. Glömd spis är däremot en brandtyp som vanligen sprider sig längre än till föremålet som antänts, och glömd spis var också vanligaste orsaken till brand i flerbostadshus förra året. Bostadsbränder utgjorde totalt 58 procent av samtliga byggnadsbränder.

Boverkets byggregler kring brandsäkerhet i hus innehåller fyra delar, varav brandvarnaren är en av dessa. Trots detta saknar cirka en miljon hushåll brandvarnare enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

– Brandvarnare står med i byggreglerna. Det ska finnas brandvarnare och du ska kunna uppfatta signalen från husets olika rum. Det är minimikrav. Vi i brandskyddsföreningen rekommenderar dock spisvakt, brandsläckare, brandfilt och brandvarnare för maximalt skydd, sade brandingenjör Cecilia Uneram nyligen när vi intervjuade henne om brandskydd i artikeln Brandsäkerhet när du bygger hus.

Nu börjar snart månaden då vi har flest inomhusbränder, i december månad ökar antalet bränder med 20 procent enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vanligen är det då kvarglömda tända ljus som ligger till orsak. Se därför gärna över ditt brandskydd hemma och dubbelkontrollera att brandvarnarna sitter uppe och fungerar.