Handikappanpassa huset

Rullstolsramp av trä.

Rullstolsramp av trä. Foto: Villa SmartBo, Mullsjö folkhögskola

Skulle någon i din familj få nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är det viktigt att ni ändå kan bo kvar i huset. Vi tog en titt på vilka krav på tillgänglighet som finns när du bygger nytt. Och hur gör du om du bor i ett gammalt hus som behöver handikappanpassas?

När du bygger nytt hus, eller när du bygger ut ditt nuvarande hus, finns det krav som du måste följa, bland annat om tillgänglighet. Dessa krav regleras i Boverkets byggregler (BBR).

– Det finns grundläggande krav som vi ställer på alla byggnader, miniminivåer som är våra gemensamma samhällskrav. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, dvs handikappanpassning, är ett av dessa krav. Det har funnits för publika byggnader sedan 1960-talet och för bostäder sedan slutet av 70-talet, säger Agnes Jensen-Carlén som är arkitekt och arbetar hos Boverket.

Skulle du eller någon annan i din familj få nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är det viktigt att ni ändå kan bo kvar i huset. Detta är en av anledningarna till att reglerna finns. Men Agnes Jensen-Carlén säger att det även handlar om rättigheter.

– Det handlar i grunden om alla människors lika värde. Sverige har även ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Grundkraven för handikappanpassning

Konkret innebär kraven på tillgänglighet och handikappanpassning när du bygger hus t ex att entrén ska vara tillgänglig.

Vid entrén ska du ordna: 

  • En fast, jämn och halkfri gångyta upp till entrén, exempelvis betongplattor, släta stenhällar eller asfalt.
  • Entrédörren ska ha ett fritt passagemått på minst 0,80 meter när dörren är uppställd i 90 grader.
  • När det kommer till vanliga småhus räknas det som tillgängligt vid entrén om det i efterhand går att med enkla medel ordna en ramp till ingången.

Om husets uteplatser och uterum står följande att läsa i BBR:

“Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp”.

Att det ska finnas badrum på entréplanet är en annan regel. Badrummet ska ha tillräckligt utrymme för att både rullstol och medhjälpare ska kunna komma in och röra sig och det ska gå att ordna separat duschplats, exempelvis genom att ta bort badkaret.

På samma våning ska det också finnas ett kök eller pentry med utrymme för sittgrupp, ett sovrum samt ett umgängesrum.

Minst en dörr till varje rum ska vara bred nog för att en rullstol ska kunna passera igenom. Samtliga dörrar ska kunna öppnas och stängas trots nedsatt rörelseförmåga.

Man bör helst undvika trösklar enligt BBR, men om det inte går så bör de vara så låga som möjligt och fasade så att de är enkla att passera och minimerar risken för snubbling.

Andra förutsättningar

Det är lite svårare att säga exakt vad för anpassningar som bör göras när ett äldre hus ska byggas ut.

– Som framgår i BBR är utgångspunkten att man ställer samma krav som vid nybyggnad, men man kan ta hänsyn till den aktuella byggnadens förutsättningar. Man kan också ta hänsyn till hur stor ändring som görs. Här behöver man egentligen alltid titta på det aktuella fallet, eftersom äldre bebyggelse ser väldigt olika ut, säger Agnes Jensen-Carlén.

Du bör med andra ord utgå från de bestämmelser du hittar i BBR gällande nybyggnation. Ta kontakt med kommunens byggnadsnämnd om du behöver mer information. 

Bostadsanpassningsbidrag är bidrag för handikappanpassning

Skulle du bo i ett äldre hus som inte är tillgängligt och du eller någon i din familj skulle råka ut för en olycka, finns det hjälp att få från kommunen.

– Man har rätt att få sitt hus särskilt anpassat om man behöver det, med bostadsanpassningsbidrag. Då ska huset från början ha en viss grundnivå av tillgänglighet som är rimlig att alla hus har, säger Agnes Jensen-Carlén.

Du kan exempelvis få bidrag för ramp till entrén eller för att byta ut badkaret mot en dusch. Det förutsätter dock att du har intyg på din funktionsnedsättning och att du gjort en ansökan. Din ansökan ska bland annat innehålla intyg från exempelvis läkare eller arbetsterapeut, en kostnadsberäkning och ritningar. Dessutom krävs det att installationen är fast och således inte kan flyttas med från huset den dagen ni flyttar.

Läs mer

BBR. Regelsamlingen BBR (PDF), se kapitel 3 (pdf)

Standardmått. SS 91 42 21

Funktionshinderspolitik. Funktionshinderspolitiken hos myndigheten Handisam

Söka bostadsanpassningsbidrag. Handbok (pdf)