Arkitektur

9 saker att tänka på när du ska rita ditt eget hus

Jakob Paulin och Petra Ellström som medverkade i Grand Designs avsnitt 4 2021 ritade huset själva.

Jakob Paulin och Petra Ellström som medverkade i Grand Designs avsnitt 4 2021 ritade huset själva. Foto: TV4/CMore

Funderar du på att rita huset själv? Här får du guidning av vår medlem Justus Andersson som är arkitekt.

Justus Andersson ger här nio viktiga saker att tänka på när du som lekman ska rita huset själv. Viktigast av dem alla är planlösningen.

Sida 1 av 9

Välj en enkel lösning på husstommen

Fackverkstakstolar

Grafik: Justus Andersson

Till en byggnad i ett plan kan man utnyttja fackverkstakstolar (för sadeltak kallas de för W-takstolar). Dessa takstolar har fördelen att de bara behöver ytterväggarna som stöd. Man behöver alltså inte ta hänsyn till att vissa mellanväggar behöver vara bärande, vilket skapar större frihet vid planlösningen.

Läs mer: Så fungerar en takstol

Det innebär inte att väggarna sammantaget kan se ut som en labyrint. Det måste finnas en struktur. Planen ska vara begriplig när man tittar på den.

Rejäl taklutning är en fördel inte bara ur konstruktionssynpunkt. Den hjälper till att sänka underhållskostnaderna genom att förlänga takmaterialets livslängd. Om huset dessutom grundläggs på en betongplatta med isolering undertill och längs sidorna, minskar de punkter där du behöver hjälp av en konstruktör.

Sida 2 av 9

Håll koll på byggreglerna

Ta reda på de viktigaste kraven när det gäller byggnormer. De finns samlade i en skrift som heter Boverkets Byggregler (BBR) och som är tillgänglig på Boverkets hemsida.

Det är inte världens mest lättlästa text, men mycket av innehållet kan man bortse ifrån när det gäller småhus. Boverkets hemsida innehåller överhuvudtaget mycket användbar information och den är sökbar.

De viktigaste kraven när det gäller småhus handlar om tillgänglighet, det som man förr kallade för handikappanpassning. Fast man behöver inte vara rullstolsburen för att ha nytta av dem. Det handlar om att man ska kunna ta sig in i huset utan svåra nivåskillnader och att viktiga rum ska vara tillgängliga med rullstol. Bygger man i ett plan har man gjort det lättare för sig.

Reglerna om energihushållning är också viktiga. Det kan vara bra att känna till att allt inte är skrivet i sten. Reglerna är flexibla. Man kan till exempel kompensera en stor fönsteryta med bättre isolering i väggarna. Vid bygglovsprövningen kontrolleras att huset uppfyller kraven i BBR.

Byggregler
Ett utdrag från BBR som du hittar på Boverkets hemsida.

Sida 3 av 9

Planlösningen är viktigast

Funktionsdiagram

Grafik: Justus Andersson

När du tar fram husets planlösning, börja med att diskutera igenom vad huset ska innehålla och hur stora utrymmena ska vara. Tänk hellre i funktioner än i rum.

Därefter gäller det att komma fram till hur funktionerna ska vara placerade i förhållande till varandra. Ett bra sätt att göra det på är att klippa ut kartongbitar med rätt yta och skala och flytta runt dem som ett pussel.

Det gäller att dels tänka på att funktioner som hänger ihop också hamnar nära varandra, dels att de hamnar i rätt väderstreck. Det senare har stor betydelse för hur trivsamt huset kommer att bli.

Läs mer: Åtta steg till en lyckad planlösning

Ett vardagsrum där man vistas mycket på kvällarna bör ligga åt väster, medan ett sovrum gärna kan ligga åt öster. Dessutom gäller det att fånga upp om tomten har särskilt vacker utsikt åt något håll.

Först när du tycker att dispositionen i stort verkar bra, ska du rita upp den på papper. Rita skalenligt, förslagsvis i skala 1:50 (2 cm = 1 meter). Rita bara linjer som markerar väggarna. Använd skisspapper som är genomskinligt och som gör det lätt att kalkera av ett utkast som du vill ändra något på.

Sida 4 av 9

Placera fönster och dörrar rätt

Nu är det dags att fundera på placeringen av fönster och dörrar.

Fönstren är husets ögon utåt. Deras placering har stor betydelse för trivseln. De är också de viktigaste ljuskällorna på dagtid. Försök att få till stånd ljusaxlar, genom att placera fönster på olika sidor av huset mitt för varandra.

Fönstrens mått i höjdled är också viktig, framför allt den så kallade bröstningshöjden. Bröstningshöjden är måttet från golvet till fönsterbrädans överkant. Detta mått bör man anpassa till rummets användning och den normala sitthöjd som följer av det.

I sovrum och matrum är 70 cm ett lämpligt mått. I vardagsrum, där man ofta sitter i soffor, kan man gå ner till 50 eller till och med 30 cm. I kök är 90 cm ofta lämpligt med hänsyn till höjden på disk- och arbetsbänkar. I badrum får man anpassa bröstningshöjden till användningen.

Sida 5 av 9

Bearbeta planlösningen till perfektion

Planlösningar

Grafik: Justus Andersson

När du tror att du är färdig med planlösningen har du bara börjat. Skissen ska vara perfekt och mycket ordentligt genomarbetad.

Många skisser man kan se i forumet på Byggahus.se är inte genomarbetade. De flesta underskattar mängden arbete som krävs i detta stadium. Ett tecken på en genomarbetad planlösning är att den totala korridorytan inte är stor, men samlad och användbar.

Sida 6 av 9

Börja rita när tiden är mogen

Först när planlösningen är perfekt ska du rita upp den med korrekta mått på alla delar.

Du kan rita på papper eller ritfilm som man gjorde förr eller använda ett lämpligt datorprogram. Gör man detta för tidigt i processen är risken stor att man lurar sig själv och andra att tro att det är färdigt.

Det är viktigt att ritningen är skalriktig. Bygglovsritningar bör vara i skala 1:100, medan 1:50 är bättre när man ska testa möblering.

Sida 7 av 9

Ordna utrymme för installationer

Installationer kräver utrymme och ordning. Till installationer räknas värmesystem, el, bredband, vatten och avlopp samt ventilation.

Tänk på att det enklaste sättet att begränsa de framtida värmekostnaderna är att begränsa ytan på huset och att göra den så effektiv som möjligt.

Utan källare behövs ett särskilt teknikrum med plats för värmepumpar och centraler av olika slag. Storleken på utrymmet beror på uppvärmningssystem.

Det brukar vara en stor fördel om rum med vatten- och avlopp placeras i närheten av varandra. På så sätt blir dessa installationer enklare och billigare.

Tänk på att det enklaste sättet att begränsa de framtida värmekostnaderna är att begränsa ytan på huset och att göra den så effektiv som möjligt.

Sida 8 av 9

Anlita ingenjörer för neutrala råd

Undvik att använda dina blivande entreprenörer som konsulter. Anlita istället riktiga proffs såsom VVS-ingenjör, konstruktör och elingenjör.

Om du anlitar ingenjörskontor för frågor som gäller installationer får du bättre och mer neutrala råd. Du får också reda på vilka underlag som du själv måste ta fram för att saker ska hamna på sin rätta plats.

Sida 9 av 9

När du trots allt borde anlita en arkitekt

Om förutsättningarna är på något sätt besvärliga ska du inte rita själv utan anlita en arkitekt.

Det gäller framför allt förhållanden som är kopplade till tomten. Dels fysiska sådana, som stora höjdskillnader eller besvärliga markförhållanden, dels stora formella begränsningar beroende på detaljplan eller andra juridiska komplikationer.

Under sådana omständigheter kan en arkitekt åstadkomma ett resultat som du som amatör har svårt att matcha. Se Hustråd: arkitektritat lösvirkeshus i två halvplan  för ett bra exempel.