Skadedjur

Blåhjon

Blåhjon, en blåskimrande skalbagge.

Blåhjon, en blåskimrande skalbagge. Foto: Siga/Wikipedia

Blåhjon är en skalbagge som lever på bark. Här berättar vi hur de ser ut, var de finns, vilken skada de kan ställa till med och hur du enklast blir av med dem.

Blåhjon är en större, blåskimrande skalbagge (9-15 mm) som finns i hela Norden. 

Skalbaggslarven lever under torr bark från barrträd och kan förekomma i nytt husvirke med barkrester, till exempel i bjälkar och reglar av tall eller gran. Men vanligast är att insekten följer med när man bär in ved från vedboden.

Blåhjon ätit ved
Medlemmen chokonanana konstaterade att det var blåhjon som ätit på hans ved. Foto: chokonanana

I äldre trähus är angrepp från blåhjon i regel inaktiva, då larverna har begränsad tillgång till näring (bark). När larverna är aktiva gnager de breda, slingrande gångar mellan bark och trä, vilket inte påverkar virkets bärighet. 

Man bör dock undvika att bygga in barkkantat virke under takpapp, träplattor mm, då de fullvuxna skalbaggarna kan tränga igenom och skada materialen. När de vuxna baggarna kläckts efterlämnar de ovala flyghål med släta kanter.

larv av blåhjon
Medlemmen MaxPax hade blåhjonslarver bland veden. Foto: MaxPax

Så kan du upptäcka blåhjon

När larverna gnager i virket kan det höras som ett knäppande ljud, snarlikt ljudet hos husbockslarver. Larverna brukar efterlämna högar av brunt eller ljust träspån från barken eller veden. De fullvuxna skalbaggarna brukar kläckas under försommaren och kan då upptäckas krypande, eller flygande, inomhus.

Skaderisk

Risken för att blåhjon skadar ditt hus är relativt låg. I regel endast gör det oftast bara ytliga angrepp på trämaterial.

Åtgärder när du misstänker blåhjon

Äldre, angripet virke behöver i regel inte åtgärdas. Vid renovering och ombyggnad med nytt virke bör materialet kontrolleras noga och barkrester avlägsnas.

Diskutera skadedjur

Delforum Miljö & Hälsa

Läs mer

Husbock