Skadedjur

Husbock

En husbock i närbild.

En husbock i närbild. Foto: Siga/Wikipedia

Här börjar vår nya artikelserie om skadedjur, där vi berättar om hur de ser ut, var de finns, vilken skada de kan ställa till med och hur du enklast blir av med dem. Först ut är den fruktade husbocken.

Husbock är en gråbrun skalbagge (7-25 mm) som förekommer längs öst- och sydkusten, från Dalälven ner till Skåne, Öland och Gotland och vidare upp till Halland på Västkusten. 

Som fullvuxen skalbagge kan den flyga kortare sträckor, men främst sker spridningen via transporter av virke och byggnadsmaterial. 

Denna skalbagge lägger ägg i barrträdsvirke (gran och fur), gärna på torra och varma platser såsom sydsidan av fasader eller tak. Efter kläckning kan larverna leva under träytan i flera år och bilda nätverk av gångar som successivt underminerar materialet. 

Under vinterhalvåret är larven inaktiv och vaknar till liv först när det blir varmare framåt sommaren. 

När skalbaggen är fullvuxen gnager den sig ut och svärmar, vilket sker under sommartid när temperaturen överstiger 25 grader. Flyghålen är cirka 5-7 mm, med en oval, något oregelbunden form och kring hålen kan det förekomma ett ljust, löst borrmjöl.   

Så kan du upptäcka husbock

Under sommarmånaderna kan larverna ge ifrån sig ett envist knaprande ljud, oftast lokaliserat till vindsutrymmena. Sök efter eventuella spår i materialen.

Husbock
Medlemmen Martin Arv frågade i forumet och fick svar att detta är nog husbock. Foto: Martin_Arv

Skaderisk

Risken för skada är hög/mellan. Om angreppen upptäcks på ett tidigt stadium räcker det i regel att sanera området och byta ut det skadade materialet.

Åtgärder när du misstänker husbock

Vid misstanke om husbock behövs i regel en noggrann skadeutredning – ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Angripet virke behandlas ofta med flytande bekämpningsmedel. I extrema fall kan angripna utrymmen behöva saneras med t ex gas.

Diskutera skadedjur

Delforum Miljö & Hälsa

Läs mer

Blåhjon