Skadedjur

Trägnagare

En strimmig trägnagare.

En strimmig trägnagare. Foto: Entomart/Wikipedia

Där fukten finns, där trivs skalbaggen som heter trägnagare. Här berättar vi hur den ser ut, var de finns, vilken skada de kan orsaka och hur du förebygger angrepp.

Det förekommer mer än 60 arter av trägnagare i Sverige, däribland strimmig trägnagare och envis trägnagare. Strimmig trägnagare är svartbrun och 2-4 mm stor, andra arter blir upp till 9 mm långa.

Gemensamt är att de lever i utrymmen med hög luftfuktighet och därför ofta huserar i våtrum, fuktiga källare, uthus och ouppvärmda sommarstugor. 

Den envisa trägnagaren angriper endast rötskadat virke, medan den strimmiga trägnagaren kan rumstera i de flesta träslag i fuktig miljö, såväl i byggvirke som möbler. Trägnagarens larver kan leva i flera år, om klimatet är gynnsamt, och bilda gångar som skadar materialet. Angreppen brukar dock inte omfatta friskt kärnvirke och bärande konstruktioner.

Strimmig trägnagare
Medlemmen seven01 hade ved inne i sitt timrade hus på vintern och fick in strimmig trägnagare. Foto: Seven01

Så kan du upptäcka trägnagare

Ett vanligt kännetecken för trägnagare är att de efterlämnar små, cirkelrunda flyghål och avlånga högar av spillning (borrmjöl).

Angripen timmervägg
Medlemmen EliinE tog bort gammal masonit på norrgaveln och hittade angrepp av strimmig trägnagare. Foto: EliinE

Skaderisk

Skaderisken är låg. Trägnagaren gör endast mindre angrepp på byggmaterial.

Åtgärder när du misstänker trägnagare

Det enklaste sättet att förebygga angrepp är att minska fuktbelastningen i utrymmet, till exempel med en luftavfuktare. Insekterna försvinner när den relativa luftfuktigheten (RF) sjunker under 50 procent. I sällsynta fall kan materialen behöva saneras med till exempel värmebehandling.

Diskutera skadedjur

Delforum Miljö & Hälsa

Läs mer

Husbock
Blåhjon