Löfte om blåbärsodling gav bygglov - men länsstyrelsen säger nej

Blåbär.

Blåbär. Foto: SLU.

Kommun i södra Sverige gav bygglov på tomt av riksintresse efter löfte från husägarna om blåbärsodling.

Länsstyrelsen har beslutat att återkalla ett bygglov i Båstad, Skåne, som var villkorat med en blåbärsodling. Kommunen hade gett förhandsbesked åt ett nybygge bestående av ett större hus samt två ekonomibyggnader, men hela 15 grannar överklagade detta. Länsstyrelsen ger grannarna rätt.

– I detta fallet hade nämnden villkorat förhandsbeskedet under förutsättning att en blåbärsodling skulle etableras på platsen. Villkoret var alltså att om en sådan jordbruksverksamhet etablerades fick man lov att uppföra byggnaderna, säger Samuel Rempe, länsassessor på länsstyrelsens rättsenhet, till Hd.se.

Men här får alltså kommunen bakläxa. Man kan inte villkora ett förhandsbesked på det viset, eftersom blåbärsodlingen kan anläggas och sedan tas bort igen när byggnaderna står på platsen.

Huruvida kommunen kommer att överklaga domen eller se över förhandsbeskedet på nytt återstår att se.