Bakläxa för byggföretag som inte skrivit ordentligt avtal med husägare

Ett hus i Skärholmen fick ny papp, men husägaren uppger att den inte kände till att den skulle bytas.

Ett hus i Skärholmen fick ny papp, men husägaren uppger att den inte kände till att den skulle bytas. Foto: Google Maps

En husägare menar på att ett byggföretag bytt papp på hennes tak utan att de haft ett avtal.

En husägare i Skärholmen har hamnat i tvist med en takfirma efter att de lagt ny papp på hennes tak då taket enligt dem hade problem med röta. Husägaren anser att hon inte ingått något avtal med byggföretaget, och att de fyllt i priserna i efterhand i den offert som de hänvisar till.  

I en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden skriver husägaren:

- På lördagen den 12 oktober kom så två personer oanmälda och gick upp på taket. Vad de skulle utföra för arbete på taket fick hon inget svar på. De två männen arbetade i ca fem timmar från kl. 09:00 till ca 14:30. Det kan intygas av hennes granne. Det visade sig då att de hade bytt takpappen på hela taket, något som hon inte har beställt. Detta arbete är helt självpåtaget. Representanter för företaget har även försökt få henne att betala 16 000 kronor kontant.

Husägaren vill inte betala och har i efterhand anlitat en besiktningsman som kontrollerat arbetet. Denna har i sin tur sagt att man inte bör öppna upp och kontrollera röta vintertid, men slår även fast att arbetet inte borde ha utförts vid den tidpunkt som det gjorde.

Takföretaget hävdar å andra sidan att de visst haft ett avtal med husägaren och att de lämnar tio års garanti på sitt arbete.

Men Allmänna Reklamationsnämnden, som granskat de bevis som bägge parter skickat in, menar på att husägaren bör befrias från betalningskravet.

- Av utredningen framgår tydligt att NN känner att hon lurats in i affären. Hennes påståenden i denna del kan inte avfärdas. Till detta kommer att omständigheterna tyder på att arbetet inte utförts fackmässigt. Vid den bedömningen anser nämnden att NN inte är bunden av det avtal som Svevitak påstått har ingåtts, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.