Bakläxa för byggföretag efter att stenar släppt i mur

Muren uppfördes i Bollebyggd.

Muren uppfördes i Bollebyggd. Foto: Google Maps

Ett byggföretag i Göteborg får kritik från ARN efter att stenar lossnat i en nybyggd mur.

En husägare i Bollebyggd har hamnat i konflikt med ett byggbolag efter att de byggt klart en mur till ett värde av nästan 100 000 kronor. Husägaren ansåg att arbetet var dåligt utfört - dels att muren var sned, dels att det fanns lösa stenar och synliga limrester.

Byggföretaget menar dock på att de byggt en fackmässig mur, och att problemen snarare handlar om att en annan entreprenör varit på plats efteråt och kört med padda vilket fått stenar att släppa.

- Efter bolagets utförda arbete har en annan entreprenör tagit vid markarbetet för asfaltering och stensättning. Vid ett besök efter avslutat arbetade noterade bolaget en vibratorplatta (padda) som den nya entreprenören använde för paddning av bärlager i storleksordningen 150 kg. Bolaget misstänker att entreprenören kört vibratorplattan mot muren och att detta är anledningen till att murstenarna släppt från varandra, skriver det berörda företaget Göteborgs Anläggning & Trädgård AB.

Husägaren valde slutligen att gå till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och de har nu kommit med sitt utlåtande. Efter att ha synat inkomna bevis och förklaringar anser de att husägaren har delvis rätt. De rekommenderar entreprenören att åtgärda lösa stenar och synliga limrester, men menar på att de inte fått in material som bevisar att muren inte är rak.

Vidare skriver de att företaget bör betala tillbaka milersättningskostnaden på 2 500 kronor eftersom parterna avtalat om fast pris, och företaget samtidigt haft otydliga villkor kring milersättningen.